Placeholder

Euroskepticizmus vo Veľkej Británii

22. marca 2015
  Pôvod britského euroskepticizmu nachádzame už v samotnej geografií a histórii štátu. Geografická poloha Británie rozkladajúcej sa na ostrove, na okraji kontinentu spôsobila iné vnímanie Európy, ale aj iný vývoj ...
Placeholder

Gender analýza volieb do Európskeho parlamentu v rokoch 2009 a 2014

16. marca 2015
  Gender inequality – rodová nerovnosť sa bežne vyskytuje v politickej oblasti, či už na úrovni národnej alebo európskej. Nerovné rodové zastúpenie mužov a žien sa vyskytuje aj ...
Placeholder

Čierna Hora – úspešný príbeh Európskej únie?

9. marca 2015
  Dňa 21. mája 2006 sa uskutočnilo referendum o nezávislosti Čiernej Hory. Vo veľmi tesnom výsledku sa väčšina zúčastnených voličov vyjadrila za vystúpenie z federálneho zväzku so Srbskom a 3. júna 2006 ...

Za rovnakú prácu rozdielna mzda? Porovnanie GPG v krajinách V4

4. marca 2015
  Nerovnosť v mzdovom ohodnotení mužov a žien je problémom nielen v krajinách V4, ale vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Problematiku GPG – gender pay gap, čiže ...
Placeholder

Eurooptimizmus Srbov

27. februára 2015
  Srbsko dnes patrí medzi oficiálne kandidátske krajiny Európskej únie. Dňa 1. októbra 2005 boli zahájené prvé rokovania smerujúce k podpísaniu Stabilizačnej a asociačnej dohody. Po dramatických udalostiach, spojených s blokovaním ...
Placeholder

Výskum: Aká je úroveň (ne)závislosti národných úradníkov v EÚ inštitúciách?

20. februára 2015
  V súvislosti s národnými expertnými zamestnancami pôsobiacimi v nadnárodných inštitúciách ako napr. v Európskej komisii vo všeobecnosti vznikajú obavy, či dokonca presvedčenie, že daní úradníci nekonajú nezávisle, ale naopak pracujú a lobujú ...
Placeholder

Európska verejnosť: skrytý motor v Izraelsko-Palestínskom konflikte

18. januára 2015
  Izraelsko-Palestínsky konflikt patrí k najdlhšie trvajúcim konfliktom tiahnucim sa už niekoľko desaťročí. V súčasnosti sa dostáva v EÚ do popredia najmä kvôli zvýšenému záujmu členských štátov o ...
Placeholder

V čom tkvie rumunský euroskepticizmus?

22. decembra 2014
Neblahým trendom, s ktorým sa momentálne stretávame v rámci Európy je nárast euroskepticizmu. Ich vplyv a zvyšovanie moci je možno badať aj v rámci Európskeho parlamentu, kde sa ...
Placeholder

Je Španielsko euroskeptickou krajinou?

16. decembra 2014
  Hospodárska kríza priniesla do Európy i nárast skeptickej rétoriky v EÚ. Mnoho európskych občanov sa domnieva, že práve EÚ je zodpovedná za krízu a problémy eurozóny. Pred voľbami do Európskeho ...