Vzájomný vzťah Moldavska a Európskej Únie

Moldavsko sa už niekoľko rokov postupne približuje hodnotám Európskej Únii. V posledných rokoch sa snahy upevniť vzťahy s EÚ ešte zvýrazňujú. Od...
Read More
Vzájomný vzťah Moldavska a Európskej Únie

Jedna z priorít EÚ – digitalizácia

Digitalizácia v súčasnosti predstavuje jednu zo smerodajných tém v rámci priorít Európskej únie. Rýchly technologický pokrok a zvýšená potreba efektívnejšieho...
Read More
Jedna z priorít EÚ – digitalizácia

FAO: Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo

Na Slovensku nie až tak známa, no celosvetovo veľmi aktívna organizácia bojujúca s problémami v oblasti výživy je Organizácia pre...
Read More
FAO: Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo

 

Novinky & Ponuky

Projekty

Galéria