Švédsko nepatrí medzi tradičné euroskeptické krajiny. Je možné euroskepticizmus v tejto krajine spozorovať? Určite áno. Už pri prístupovom procese Švédska sa ukázal vlažný prístup jeho občanov k Európskej únii. Môžeme tak dedukovať podľa výsledkov prístupového referenda z roku 1994, keď sa za vstup kladne vyjadrilo iba 52,3% obyvateľov.  Ďalším prejavom euroskepticizmu možno považovať odmietnutie prijatia eura ako spoločnej meny.

 

Euroskepticizmus a švédsky stranícky systém

 

Medzi výrazne euroskeptické strany sa vo Švédsku zaraďujú predovšetkým ľavicové strany. Medzi najvýraznejších odporcov EÚ spomedzi strán sa radí The Left Party,ale aj strana Zelených. Druhá spomínaná strana síce potvrdzuje najmä potrebu riešiť záležitosti ohľadne životného prostredia na globálnej úrovni, nesúhlasia však napríklad s  decentralizáciou, ktorú EÚ prináša. Jedna z mála strán, ktorá nie je výrazne euroskeptická je strana Sociálnej demokracie. Treba však upozorniť, že aj v nej sa vytvorilo euroskeptické krídlo pod názvom Sociálny demokrati proti Európskej Únii. Jemnejšiu formu euroskeptizmu predstavuje strana Juni- list.

V politickom spektre Švédska sa teda myšlienka euroskepticizmu dá vyčítať z takmer každého politického zoskupenia. Nezriedka takéto smerovanie strany pomáha pri parlamentných voľbách či už do národného alebo Európskeho parlamentu. Nespokojnosť s EU je teda citeľná.

 

Voľby do Európskeho parlamentu

Vo voľbách v roku 2004 získala najväčší počet kresiel strana Sociálnej demokracie. Strana Zelených a ďalšie euroskeptické strany získali nižší počet kresiel, nie však zanedbateľný. V parlamentných voľbách v roku 2014 zaznamenala strana Zelených značný nárast a získala druhý najvyšší počet poslanecký kresiel. Za Zelených kreslá získali : Bodil Ceballos, Max Andersson, Peter Eriksson a Linnéa Engström. Zo švédskych kadidátov sa niektorí z nich nachádzajú priamo v novobnovenej strane európskych skeptikov EFDD britského politika Nigela Faragea. V tejto jeho strane obsadila kreslo napríklad Kristina Winberg, alebo Peter Lundgren. Švédsky volič vyjadril v posledných voľbách svoj postoj k EU prostredníctvom svojho hlasu, ktorý  nám naznačuje rastúcu podporu k euroskepticky zmýšľajúcim stranám a politikom.

 

Na rozdiel od iných krajín sa myšlienka euroskepticizmu vo Švédsku tiahne celým jeho politickým spektrom. Už od vstupu do EÚ sa prejavuje toto zmýšľanie a tieto strany a kandidáti vo voľbách dosahujú dobré výsledky. Nárast poslancov v parlamente nie je taký radikálny ani očividný ako pri iných krajinách, keďže euroskeptici dosahovali vo  voľbách stabilne dobré čísla.  Dokonca aj z jedinej čiastočne proeurópsky orientovanej strany Sociálnej demokracie sa prostredníctvom rozhodnutia občanov podarilo obsadiť poslanecké kreslá práve euroskeptickým poslancom. Tento trend je vo Švédsku dlhodobý a pravdepodobne v dohľadnej dobe ani pri najbližších voľbách nenastane žiaden nečakaný obrat. Skôr naopak, keďže sa stále ozývajú hlasy o odstúpení tejto krajiny z EÚ.

Autor: Terézia Kurbelová

Comments are disabled.