Za účasti šiestich slovenských europoslancov sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny európskeho občana 2014 v piatok 23.1.2015 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.

IMG_9948

Držiteľkou prestížneho ocenenia sa stala významná osobnosť slovenského lekárstva, MUDr. Eva Siracká.

Európsky Dialóg bol tiež pri tom a prinášame vám okrem iného i krátku fotoreportáž.

“Cena európskeho občana je čestným ocenením, ktoré každoročne od roku 2008 udeľuje  Európsky parlament na základe návrhov predkladaných europoslancami občanom, skupinám, združeniam, alebo organizáciám,  ktoré sa výraznou mierou pričinili o nárast vzájomného porozumenia, užšej integrácie, či cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a členskými krajinami Európskej únie. Ide o výraz hodnôt priamo zakotvených v Charte základných práv EÚ” upresňuje Filip Sekan, predseda Európskeho Dialógu.

IMG_0218
Ivan Štefanec MEP, Denisa Karabová ED, Filip Sekan ED


MUDr. Eva Siracká sa tak stala zásluhou návrhu slovenského europoslanca Ivana Štefanca jednou zo 47 laureátov z 19 krajín EÚ, ktorej bolo odbornou porotou udelené toto prestížne európske ocenenie.

Kto je MUDr. Eva Siracká?

Jej významný prínos spočíva v dlhoročnom odhodlanom angažovaní sa v boji proti rakovine, pričom je zakladateľkou a zároveň prezidentkou Ligy proti rakovine. Už ako medička sa začala venovať onkologickým pacientom a stala sa vôbec prvou ženou na Slovensku, ktorá sa špecializovala v odbore rádioterapia. V roku 1990 založila Ligu proti rakovine, ktorá sa stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a Medzinárodnej únie proti rakovine a vďaka jej práci sa Slovensko stalo súčasťou uznávaného programu EÚ „Európa proti rakovine“. O jej vysoko odborných kvalitách svedčí aj fakt, že bola zaradená medzi 65 popredných svetových lekárov. Pričinila sa tiež o realizáciu projektov  ako Deň narcisov, bezplatná infolinka pre ľudí s onkologickým ochorením, či  zriadenie asistentských centier.

IMG_0052

Svoj hold za celoživotnú prácu vzdali MUDr. Eve Sirackej i šiesti zúčastnení slovenskí europoslanci, ktorí sa postupne k oceneniu vyjadrili:

Pre Janu Žitňanskú je doktorka Siracká chodiacou reklamou pre Slovensko a zároveň vzorom i nádejou.

Monika Flašíková Beňová vyjadrihla doktorke Sirackej hlbokú úctu za jej prácu a v súvislosti s tým spomenula, že sa jej táto téma taktiež bytostne rodinne dotýka a o to viac si uvedomuje jej význam.

IMG_0073
Monika Flašíková-Beňová

 

Podľa Eduarda Kukana si ocenenie pani Siracká plne zaslúži a vníma ju ako veľmi noblesnú, múdru a pracovitú ženu.

IMG_0088
Eduard Kukan MEP

 

Miroslav Mikolášik, ktorý je taktiež lekárom si zaspomínal na veľa krásnych zážitkov s pani doktorkou Sirackou a vyjadril potešenie nad tým, že myšlienka prevencie rakoviny zasiahla aj mladých ľudí, ktorí ako dobrovoľníci ochotne pomáhajú napr. pri Dni narcisov.

IMG_0095
Eduard Kukan MEP, Miroslav Mikolášik MEP, Eva Siracká,

 

Ivan Štefanec si váži najmä hranice presahujúci ľudský prístup pani Sirackej, ktorým dokázala svoju výnimočnosť. Jej prácu považuje za inšpiratívnu pre celý svet, nakoľko sa zaslúžila o šírenie osvety a prevencie rakoviny.

IMG_0118
Eva Siracká, Ivan Štefanec MEP

 

Vladimír Maňka si taktiež veľmi váži prácu pani Sirackej, ktorá podľa jeho slov dáva nástroje k tomu, aby ľudia bojovali.

IMG_0151
Jana Žitňanská MEP, Vladimír Maňka MEP,

 

Fotomomenty: 

IMG_0166
Monika Flašíková-Beňová MEP

 

IMG_9886
Miroslav Mikolášik MEP, Eva Siracká, Ivan Štefanec MEP, Jana Žitňanská MEP, Vladimír Maňka MEP,

 

IMG_0207
Miroslav Hajnoš ED, Jana Žitňanská MEP, Denisa Karabová ED,

 

IMG_0188
Miroslav Mikolášik MEP, Eduard Kukan MEP, Ivan Štefanec MEP, Eva Siracká, Jana Žitňanská MEP, Vladimír Maňka MEP, Robert Hajšel IKEP

 

Comments are disabled.