V dobe, keď sú tie správne informácie a mediálna gramotnosť ešte viac žiaducimi pre kľúčové porozumenie a formovanie našej spoločnosti, Európsky Dialóg prichádza s ponukou unikátneho podujatia s názvom Európska mediálna akadémia na Slovensku, ktoré otvára svoje dvere pre mladých ľudí zaujímajúcich sa o mediálnu tvorbu a európske témy. Tento nový vzdelávací projekt ponúka jedinečnú príležitosť pre 30 účastníkov z celého Slovenska, aby sa ponorili do sveta médií, zdokonalili svoje schopnosti a získali hlbšie porozumenie v oblasti reportovania o európskych záležitostiach. 

Koho hľadáme?

Pozývame mladých nadšencov do 35 rokov bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť so žurnalistikou alebo mediálnou tvorbou, ktorí sú otvorení učeniu sa, spolupráci a objavovaniu nových perspektív. Či už ste študent, kreatívec alebo len máte vášeň pre médiá a Európu, táto akadémia je pre vás.

Kedy a kde?

Európska mediálna akadémia sa uskutoční 23. a 24. apríla 2024 v historickom meste Trnava. Počas dvojdňového programu sa účastníci aktívne zapoja do workshopov, diskusií a praktickej mediálnej produkcie pod vedením skúsených odborníkov.

Čo účasťou na Akadémii získate?

Účastníci budú mať príležitosť pracovať na mediálnych projektoch súvisiacich s hlavnou témou – „Ako informovať mladých voličov o európskych voľbách a európskej myšlienke“, využívajúc pritom rôzne mediálne formáty – od videa cez audio až po tlač. Program tiež zahŕňa online aktivity pred a po samotnom stretnutí v Trnave, umožňujúce účastníkom lepšie sa pripraviť a dopracovať svoje projekty k dokonalosti.

Akadémia ďalej ponúka:

  • Vzdelávanie a rozvoj: Rozšírite si vedomostí a zručností v oblasti mediálnej produkcie a európskych záležitostí.
  • Sieťovanie: Získate možnosť nadviazať kontakty s profesionálmi z mediálneho prostredia a inými nadšencami v oblasti médií a európskych záležitostí.
  • Podporu: Preplatíme vám cestovné náklady a poskytneme ubytovanie pre účastníkov mimo Trnavy.
  • Certifikáciu: Obdržíte certifikát o absolvovaní, ktorý môže obohatiť váš profesijný profil.

Rámcový program Akadémie:

Online aktivity:  Príprava na workshopy bude prebiehať online počas jedného týždňa pred podujatím a dokončenie výstupov prebehne taktiež online počas jedného týždňa po Akadémii.

23. apríla, Fakulta sociálnych vied UCM, od 09:00 do 18:00: Privítanie, diskusia o médiách a EÚ inštitúciách s pánom Robertom Sermekom, vedúcim kancelárie EP na Slovensku a bývalým korešpondent v Bruseli, workshopy zamerané na mediálnu tvorbu, práca na mediálnych výstupoch (a konzultácie).

24. apríla, Fakulta sociálnych vied UCM, od od 9:00 do 17:00: práca na mediálnych výstupoch (a konzultácie), prezentácie výsledkov, záverečná ceremónia.

Ako sa prihlásiť?

Záujemcovia môžu podať svoju prihlášku do 10. apríla 2024, 23:59 SEČ prostredníctvom TOHTO online formuláru. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať mailom na adrese info@europskydialog.eu

Dôležité informácie:

  • Jazyk podujatia: Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku. 
  • Občerstvenie a ubytovanie: Všetkým účastníkom prichádzajúcim z iného miesta ako z  Trnavy, bude poskytnuté ubytovanie maximálne na dve noci a občerstvenie (obedy, večere, coffee breaks) počas dvoch dní akcie. Účastníci z Trnavy majú zabezpečené len občerstvenie.
  • Cestovné náklady: Účastníkom mimo Trnavy budú preplatené cestovné náklady do výšky maximálne 40 EUR po predložení dokladov.

Prvý ročník Európskej mediálnej akadémie na Slovensku predstavuje jedinečnú príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti v oblasti mediálnej tvorby a poznatky zo sveta reportovania o EÚ a zároveň prispieť k pozitívnej zmene v spoločnosti. Nezmeškajte svoju šancu stať sa súčasťou tejto vzrušujúcej iniciatívy a prispieť tak k lepšiemu porozumeniu a komunikácii európskych záležitostí.

Partnermi podujatia sú Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Európska mediálna akadémia je súčasťou projektu Blízke stretnutia európskeho druhu, ktorý je financovaný Európskym parlamentom a jeho cieľom je najmä zvýšiť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu. Názory a postoje vyjadrené v tejto výzve a počas podujatia sú názormi a vyhláseniami autora(-ov), resp. Európskeho Dialógu, a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskeho parlamentu. Európska únia ani Európsky parlament za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *