Hospodárska kríza priniesla do Európy i nárast skeptickej rétoriky v EÚ. Mnoho európskych občanov sa domnieva, že práve EÚ je zodpovedná za krízu a problémy eurozóny. Pred voľbami do Európskeho parlamentu sa preto očakával masívny nárast presadenia sa euroskeptických strán, čo sa v konečnom dôsledku aj naplnilo a strany ako Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva, Strana slobody v Holandsku, či francúzsky Národný Front dosiahli významný podiel mandátov. Výnimku v tomto smere tvorí napriek stagnujúcej ekonomike Španielsko.

Uznávaný španielsky politológ Jose Fernandez-Albertos tvrdí, že aj napriek tomu, že španielska ekonomika bola zasiahnutá silnou krízou eurozóny a počet nezamestnaných sa vyšplhal až na 26%, tak nárast eurospekticizmu v podobe euroskeptických politických strán nie je badateľný, aj keď by sa to vzhľadom na okolnosti očakávalo. Je veľmi zaujímavé, že aj napriek voličskej apatii a turbulencii v straníckom systéme krajiny, zostáva idea Európy silne zakorenená v povedomí španielskych občanov.

Z prieskumov uskutočnených v roku 2012 vyplývalo, že medzi španielskymi občanmi panuje rastúca tendencia nedôverovať EÚ ako takej, avšak na straníckom poli panujú proeuróspke nálady a to či už pri dvoch hlavných stranách- Ľudovej a Socialistickej strane, ale aj pri nacionalistických- baskických a katalánskych stranách. Hlavným dôvodom je ten, že strany vidia na úrovni EÚ lepšiu pôdu pre uskutočňovanie svojich ambícií ako je tomu v domácej krajine. Aj napriek prieskumom, podľa ktorých sa 67% Španielov domnieva, že sa EÚ neuberá dobrým smerom, je ešte skoro Španielsko vyhlasovať za euroskeptický štát.

Jedným z možných vysvetlení, prečo majú Španieli tendenciu byť všeobecne viac za EÚ ako iné európske krajiny, je existencia dlhoročnej diktatúry generála Franca, kedy boli izolovaní od zvyšku Európy. Po nastolení demokracie boli Španieli odhodlaní dostať sa z izolácie a tak sa plne stotožnili s EÚ a jej hodnotami. Všeobecná nespokojnosť panuje v Španielsku hlavne v súvislosti s politikou dvoch hlavných strán zameranou na boj s hospodárskou krízou. Španielsko patrí k najviac decentralizovaným krajinám EÚ a regionálne politické strany snažiace sa o nezávislosť zohrávajú v straníckom systéme významnú úlohu, pričom absentuje potreba zriadenia celoštátnej populistickej strany.

Nízku podporu pre euroskepticizmus vidieť aj v posledných voľbách do Európskeho parlamentu. Španielski europoslanci sa vo voľbách 2014 rozdelili do platforiem Euróspkeho parlamentu v nasledujúcom poradí: 17- poslanecký klub Európskej ľudovej strany, 14-poslanecký klub Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, 8-Aliancia liberálov a demokratov za Európu, 11-Európska zjednotená ľavica- Severskej zelenej ľavice, 4-Zelení/Európska slobodná aliancia.  Na základe tohto môžeme vidieť, že španielski europoslanci nepatria do žiadnej európskej platformy, ktorá zastáva euroskeptické názory.

Autor: Denisa Karabová

Comments are disabled.