Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na záverečnú konferenciu projektu EU Justice Insight, ktorú organizuje Európsky Dialóg v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave dňa 2. mája 2024. Podujatie predstavuje finále nášho dvojročného úsilia spoločne s partnermi z Bulharska (TFN) a Talianska (Scambieuropei) zameraného na zvýšenie informovanosti a záujmu o súdne a právne procesy v rámci Európskej únie.

O projekte
Medzinárodný projekt EU Justice Insight, financovaný Európskou úniou z prostriedkov programu Erasmus+, si kladie za cieľ uľahčiť občanom nahliadnutie do súdnej činnosti a histórie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) prostredníctvom inovatívnych nástrojov, ako sú najrôznejšie mediálne výstupy (informačné a vzdelávacie videá, podcasty, infografiky), interaktívne mapy, datasety a dátové vizualizácie. Práve dôrazom na tieto dáta a ich prehľadné zobrazenie je projekt unikátny a užitočný, čo potvrdili aj zamestnanci SDEÚ počas našej študeijnej návštevy v marci. Tieto zdroje sú neoceniteľné nielen pre študentov práva či európskych štúdií a novinárov, ale ich využitie vidíme tiež v neziskovom sektore alebo v oblasti presadzovania verejných záujmov, nakoľko pomáhajú zdôrazniť závažnosť a dôležitosť danej témy. Je možné sa vďaka nim rýchlo zorientovať v európskej judikatúre, ktorá je pre mnohých občanov stále veľkou neznámou.

Program konferencie

9:30 – 10:00 Úvod do konferencie – privítanie, predstavenie projektu a jeho aktivít

10:15 – 10:45 Predstavenie výstupov projektu: Zistíte, ako nami vyvinuté nástroje a materiály môžu obohatiť Vaše pochopenie judikatúry SDEÚ a ako ich efektívne využívať v praxi.

11:00 – 11:30 Panelová diskusia na tému Európske právo a integrácia: Po predstavení výstupov projektu budú nasledovať dva moderované diskusné panely. Prvý z nich sa bude venovať európskemu právu všeobecne a súčasným trendom i problémom v tejto oblasti, najmä slobode slova a médií.

11:45 – 12:45 Obed

12:45 – 14:00 Voľby do EP 2024 a aktívne občianstvo: Keďže sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, budete mať možnosť stretnúť sa a diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu (ich mená zverejníme už čoskoro).

14:30 – 15:00 Panelová diskusia na tému Súdny dvor EÚ Druhý panel sa zameria na SDEÚ a jeho vplyv na európsku integráciu, napr. najdôležitejšie rozsudky, ktoré formovali EÚ. Jednou zo spoločných tém budú aj dezinformácie súvisiace s právom EÚ a hľadanie odpovede na to, ako na ne reagovať.

15:30 – 16:00 Interaktívny seminár o aktívnom občianstve: Zistíte, ako môžete sami aktívne prispieť k formovaniu európskeho práva a EÚ.

Záverečná recepcia: Na úplný záver je pripravená recepcia s pohostením, počas ktorej budete mať možnosť networkovať a neformálne diskutovať s ostatnými účastníkmi a rečníkmi.

Ako sa prihlásiť?
Ak sa chcete našej bezplatnej konferencie zúčastniť, vyplňte prosím registračný formulár: https://forms.gle/S5Aqni7k6APWNaH26
Účasť na konferenci je bezplatná, ale Vaša registrácia je záväzná! Ak máte akékoľvek otázky, tak sa nám ozvite mailom na info@europskydialog.eu

Tešíme sa na Vašu účasť a na možnosť spoločne skúmať a diskutovať o témach, ktoré formujú právne prostredie Európskej únie.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *