Za eurokomisára pre Portugalsko bol zvolený Carlos Moedas, ktorý sa stal eurokomisárom pre výskum, vedu a inovácie. Počas vypočúvania jednotlivých kandidátov na pozíciu eurokomisárov Moedas prízvukoval, že v čase krízy eurozóny dopomohol k realizácii jedného z najzložitejších úsporných programov. Moedas taktiež spomenul to, že určujúcim okamihom v jeho živote bol program Erasmus, keď prostredníctvom neho ako študent  pochopil, čo znamená byť Európanom. Pri vypočúvaní povedal aj to, že je potrebné zachovať európske hodnoty a kultúru pre ďalšie generácie. Okrem iného vyjadril aj myšlienku, že by rád vrátil do Európy to, čo jemu za tie roky dala Európa sama.

Ako komisár pre výskum, vedu a inovácie si stanovil Moedas v prvom rade posilniť rámcové podmienky pre výskum a inovačnú politiku. Ďalšou prioritou portugalského komisára je znížiť administratívnu záťaž na výskumných projektoch, ktoré využívajú prostriedky z EÚ. Jeho cieľom je tým pádom dosiahnuť obmedzenie byrokracie. Taktiež sa zaoberá aj oblasťou energetiky, keďže vyjadril potrebu zamerať sa na energetickú účinnosť, nízkouhlíkovú energiu či obnoviteľné zdroje energie. V rámci tohto programu má ešte Moedas záujem aj na rozvoji inovatívnych nástrojov pre stredné a malé podniky.

Ďalším z jeho cieľov je podporiť mladých a talentovaných výskumníkov, nakoľko je podľa jeho slov výskum „prúdom, ktorý vedie k riekam tvorby technológie“. Má tiež záujem bojovať proti nerovnováhe pohlaví v oblasti výskumu, ktorá podľa neho v súčasnosti vytvára akúsi nespravodlivú diskrimináciu. Jeho plán na dokončenie Európskeho výskumného priestoru by mal byť predstavený na konci roka 2015.

Comments are disabled.