V poradí tretí ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra sa opäť konal na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Toto medzinárodné podujatie na tri dni spojilo v diskusiách mladých akademikov a odborníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.

„Vyšehradské mládežnícke fórum sa aj tento rok nieslo v znamení diskusie na rozličné témy týkajúce sa vyšehradského regiónu. Celá konferencia pozostávala z troch panelových diskusií o partnerstvách krajín V4, kybernetickej bezpečnosti a digitalizácii a energetickej bezpečnosti.“ priblížila Daniela Kopásková z EAC pre Európsky dialóg.

foto22eac

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa toto podujatie rozšírilo o novinku, ktorou bola simulácia stretnutia lídrov krajín V4. Študenti si tak mohli okrem workshopov a panelových diskusií vyskúšať riešenie krízových situácií v praxi.

Pre lepšie pochopenie vnútornej politickej situácie susedných krajín nemohli participanti reprezentovať štát z ktorého pochádzali. Výsledkom simulácie je deklarácia, ktorá bude zaslaná súčasným lídrom krajín V4.

Záštitu nad celým podujatím okrem primátora mesta Banská Bystrica, prevzal taktiež štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Javorčík, ktorý spolu s holandským veľvyslancom na Slovensku, Richardom Van RijssenomTomášom Strážayom z SFPA vystúpil aj na prvom paneli o partnerstvách krajín V4.

fotošeac

Okrem otváracej recepcie na mestskej radnici v Banskej Bystrici, panelov, workshopov a simulácie bol pre účastníkov tretieho ročníku VYF pripravený kultúrny program na kolibe, kde mali možnosť bližšie spoznať tradície a kultúru Slovenskej republiky.

Vzdelávací projekt Euroatlantického centra vznikol v spolupráci s neziskovými organizáciami z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyšehradské mládežnícke fórum podporili: Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí , mesto Banská Bystrica a Rotary Banská Bystrica.

Comments are disabled.