Roky 2021 – 2022 sa stávajú kritickým obdobím pre budúcnosť EÚ, v ktorej by sa občania mali zhromažďovať, diskutovať, rozmýšlať a zapájať sa do kritických otázok európskeho projektu: digitalizácie, životného prostredia a sociálnej súdržnosti. #euroCM
Aktivity  projektu sa uskutočnia od 15. marca 2021 do 14. septembra 2022
 

Cieľom EuroChangeMakers je:

 • zapojiť viac ako 300 občanov zo všetkých krajín participujúcich na projekte do národných tzv. občianskych hackatónov zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy;
 • vytvoriť neformálnu sieť 100 mladých EuropeChangeMakers (ECM) zo všetkých krajín participujúcich na projekte, ktorí budú príkladom pre ostatných;
 • usporiadať európsky občiansky hackathon, na ktorom sa stretne viac ako 100 účastníkov zo všetkých krajín participujúcich na projekte, s cieľom diskutovať, rozmýšlať, navrhnúť konkrétne riešenia pre budúcnosť Európy a predstaviť ich najmenej 100 európskym a národným zainteresovaným stranám v publikácii vo formáte bielej knihy;
 • publikovať a propagovať platformu EuropeanChangeMakers spojenú s informačnými kanálmi sociálnych sietí cez hashtag #euroCM, ktorý spája všetok obsah vytvorený v rámci projektu: vlogy, stanoviská, najlepšie regionálne postupy, riešenia pre „Budúcnosť Európy“ a neformálnu sieť ECM.

Očakávané výsledky

 • neformálna sieť 100 mladých EuroChangeMakers (ECM);
 • 18 národných hackthonov a 1 európsky hackathon podporujúce občiansku angažovanosť zameranú na diskusie o budúcnosti Európy;
 • 1 digitálna platforma zhromažďujúca obsah vytvorený počas projektu (vrátane sociálnych médií);
 • 1 publikovaná biela kniha, ktorá bude distribuovaná príslušným tvorcom politík (90 na národných urovniach a 30 na európskej úrovni).

Hlavné aktivity

  • úvodné online stretnutie, 11. – 13. mája 2021;
  • Národné občianske hackatóny vo všetkých 18 krajinách participujúcich na projekte;
  • komunikačná kampaň: ECM v akci (ECM in action);
  • Európsky občiansky hackathon v Bukurešti (RO).

  EuroChangeMakers #euroCM Projekt reaguje na súčasné demokratické výzvy, ktorým Európa čelila posledné mesiace v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorá mala priamy vplyv na možnosť participácie občanov na verejných záležitostiach. Opatrenia pre fyzické dištancovanie zostali vo všetkých členských štátoch EÚ v platnosti, vrátane požiadaviek na prácu z domu, obmedzenie aktivít mimo domu, pozastavenia hromadných zhromaždení a fyzického dištancovania sa na verejnosti. Takéto opatrenia ovplyvnili mnoho základných práv vrátane práva na slobodu a bezpečnosť (článok 6 Charty), rešpektovania súkromného a rodinného života (článok 7), slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania (článok 10), slobody prejavu a práva na informácie (článok 11), slobody zhromažďovania a združovania (článok 12), slobody umenia a vedeckého bádania (článok 13) a slobody pohybu a pobytu (článok 45). [FRA, Bulletin 2, 2020]

  Projekt EuroChangeMakers koordinuje organizácia GEYC z Rumunska. Aktualizované informácie o aktivitách a zoznam všetkých partnerov sú k dispozícii na oficiálnych webových stránkach https://eurocm.geyc.ro/.