Chcel by si si zlepšiť komunikačné zručnosti v angličtine, zažiť niečo nové a spoznať nových ľudí z celej Európy? A čo tak vycestovať na Erasmus+ projekt?

EÚ už takmer 30 rokov financuje Erasmus programy, vďaka čomu mohlo viac ako 3 milióny študentov vycestovať a študovať v krajinách zapojených do programu. Erasmus+ ponúka širokú škálu možností, môžeš vycestovať za štúdiom, stážou, prácou alebo dobrovoľníctvom, navyše všetky tvoje náklady budú preplatené (1).

Je to nevedomosť, ktorá nás ochudobňuje o nové zážitky, príležitosti a skúsenosti. Preto sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na možnosti, ktoré ti ponúka EÚ, aby si sa mohol zúčastniť na zaujímavých mládežníckych výmenách, tréningových kurzoch alebo školeniach a mohol tak osobnostne a kariérne rásť. Cieľom programu Erasmus+ je podporovať celoživotné vzdelávanie, integráciu a spoluprácu s ostatnými krajinami.

Aké máš príležitosti vďaka EÚ?

Mládežnícka výmena

Ak máš viac ako 13 a menej ako 30 rokov, môžeš sa zúčastniť mládežníckej výmeny, ktorá ti umožňuje spoznávať nových mladých ľudí a pracovať s nimi na projekte, popritom sa zúčastňovať rôznych workshopov, vzdelávacích a zároveň zábavných aktivít, a to až po dobu troch týždňov (3).

Stáže v oblasti odborného vzdelávania

Organizácie ako IUVENTA (Slovak Youth Institute) a SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) sa zameriavajú na podporu stáží, ktorých súčasťou je (okrem vykonávania práce) aj praktické vyučovanie. Budeš mať k dispozícii aj online jazykovú podporu, aby si sa zlepšil v cudzom jazyku. Trvanie stáže sa pohybuje v rozmedzí od 2 týždňov do 12 mesiacov (5)

Erasmus Mundus

Si absolventom bakalárskeho štúdia? Vďaka programu Erasmus Mundus môžeš vycestovať do krajiny EÚ a študovať vybraný magisterský program, a to dokonca na dvoch zahraničných univerzitách súčasne. Dĺžka štúdia je jeden až dva roky, kreditová dotácia sa môže pohybovať v rozmedzí 60 až 120 kreditov ECTS.

V prípade, že ťa láka magisterské štúdium v zahraničí, navštív uvedený odkaz, kde nájdeš katalóg programu Erasmus Mundus (2) a na základe vyhľadávania si môžeš nájsť ideálny študijný program.

Vybraní uchádzači môžu dostať štipendium, ktoré pokryje náklady na vycestovanie, ubytovanie a štúdium (4).

Comments are disabled.