Prechod na zelenú energiu je v súčasnosti už v plnom prúde. EÚ zavádza prísnejšie právne predpisy v rôznych odvetviach, vrátane sektora dopravy, aby čo najviac znížila množstvo vyprodukovaných emisií, ktoré negatívne prispievajú k vzniku skleníkových plynov.

Podľa zozbieraných údajov z roku 2020 sa globálne najviac emisií vyprodukovalo práve v rôznych odvetviach priemyselnej výroby, v sektoroch energetiky a dopravy. Uvádza sa, že až 73,2 % celkových vyprodukovaných emisií Co2 pochádza z týchto troch širokých odvetví. Pod sektor dopravy, ktorý je v súčasnosti zodpovedný za 16,2 % globálnych emisií CO2, spadá okrem automobilovej aj letecká, lodná či železničná doprava. Najväčší podiel na vzniku emisií v tomto odvetví pritom má práve osobná a nákladná automobilová doprava, ktorá sa na globálnych emisiách podieľa v objeme 11,9 % (1)

Kľúčovú úlohu pri znižovaní karbónovej stopy v tomto sektore zohráva tlak na sprísňovanie emisných noriem osobných a nákladných automobilov. Až 63 % emisií v doprave produkujú práve osobné automobily (41 %) a nákladné vozidlá (22 %). To je viac než kombinácia lodnej (11 %), leteckej (8 %), autobusovej (7 %) či železničnej dopravy (3 %). (2)

Statistic: Distribution of carbon dioxide emissions produced by the transportation sector worldwide in 2020, by subsector | Statista
Find more statistics at Statista

Elektrická budúcnosť

V snahe znížiť emisie v sektore dopravy sa Európska únia zaviazala, že do roku 2035 ukončí predaj automobilov so spaľovacím motorom a zameria sa na používanie elektromobilov. Sú však elektromobily skutočne cesta k čistejšej energii? Odpoveď je: „Áno, ale…“

Ako uvádza Florian Knobloch z Cambridgeského centra pre životné prostredie, energetiku a správu prírodných zdrojov, samotná prevádzka elektromobilov je šetrnejšia k životnému prostrediu v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom, avšak pri ich výrobe, predovšetkým pri výrobe batérií, sa vyprodukuje oveľa vyššie množstvo emisií ako v prípade automobilov so spaľovacím motorom. (3)(4)

Túto skutočnosť potvrdilo vo svojom príspevku aj samotné BBC: „Ich výroba produkuje viac emisií než výroba auta so spaľovacím motorom. A výroba batérií vyžaduje veľké množstvo energie,“ (5) Týmto autori narážajú predovšetkým na výrobu akumulátorov v Číne, kde elektrická energia vzniká predovšetkým v tepelných elektrárňach na fosílne palivá.

Skutočnosť, že pri výrobe elektromobilov vzniká až o 70 % viac emisií, potvrdzuje vo svojej štúdii aj samotná švédska automobilová značka Volvo. Elektrické vozidlá opúšťajú bránu továrne s akýmsi „emisným dlhom“, ktorý musia v priebehu života odjazdiť (6). Damien Ernst z univerzity v Liege vypracoval štúdiu, podľa ktorej musí priemerný elektromobil odjazdiť až 151 000 kilometrov na to, aby svoj emisný dlh z výroby vyrovnal (7). Ani potom však nemusí byť prevádzka batériového vozidla vyslovene ekologická.

BBC uviedlo, že v priebehu životného cyklu môžu elektromobily vyprodukovať 50 % emisií bežného vozidla na benzín či naftu. V tomto ohľade hrajú dôležitú úlohu zdroje elektrickej energie, a teda samotný proces výroby v elektrárňach. Pri pohľade na energetický mix Slovenska môžeme napísať, že prevádzka elektromobilu produkuje výrazne menej emisií CO2 v porovnaní s konvenčnými automobilmi. V susednom Poľsku či neďalekom Nemecku, kde veľká časť elektrickej energie pochádza z tepelných elektrární, však môže mať prevádzka elektrického vozidla skôr opačný efekt na životné prostredie.

Okrem toho je ďalšou znepokojivou správou každoročne sa zvyšujúci počet automobilov na cestách. Napríklad len v Bratislave sa za posledných 50 rokov zvýšil počet motorových vozidiel 15-násobne, pričom počet obyvateľov sa tam zvýšil iba 1,5-násobne. (8)

Aké sú teda možnosti zníženia množstva emisií v doprave?

Joanna Moody, vedúca výskumného programu Iniciatíva MIT(11) v oblasti energetiky (MIT Energy Initiative) tvrdí, že jednou z možností, ako znížiť rastúce emisie v doprave, je zníženie počtu vozidiel na cestách. Uvádza, že to by bolo možné docieliť viacerými alternatívami. Vyzdvihuje ekologickejšie formy prepravy, teda mali by sme uprednostniť používanie verejnej dopravy, bicykla alebo využitie zdieľanej dopravy. (9)

Podľa Wiliama Todtsa, riaditeľa think-tanku Transport & Environment, by sme sa v snahe o zamedzenie emisií nemali zameriavať výlučne na automobilový priemysel, ale mali by sme sa viac snažiť znížiť emisie aj v ostatných sektoroch, napríklad v ropnom, leteckom alebo lodnom sektore. Tvrdí, že takáto stratégia by mohla predstavovať efektívnejšie a spravodlivejšie riešenie. (10)

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *