Predseda Európskej komisie Jean Claude Juncker prednesie na budúci týždeň v stredu 9. septembra svoju prvú Správu o stave Únie. Po jeho hodnoteniach a návrhoch do budúcnosti bude nasledovať diskusia s poslancami, ktorí prednesú svoje vlastné analýzy a podnety. Taktiež zhodnotia, čo očakávajú od pracovného programu EK na rok 2016. Migračná kríza a Schengen, Grécko a Eurozóna-to sú témy, ktoré budú nastolené s najväčšou pravdepodobnosťou.

Poslanci Európskeho parlamentu očakávajú od predsedu EK, zvoleného minulý rok na základe výsledkov eurovolieb, že predstaví prehľad toho, čo sa mu odvtedy podarilo dosiahnuť a načrtne najbližšie iniciatívy EK ako aj víziu do ďalšej budúcnosti. Diskusia sa zrejme zameria na migračnú krízu, Schengen, Grécko a Eurozónu, rast a zamestnanosť v EÚ.

Diskusia začne o 9:00 Správou o stave EÚ, po ktorej budú nasledovať reakcie lídrov politických skupín v EÚ. Následne bude J. C. Juncker odpovedať na otázky a podnety od poslancov.

Udalosť bude pokrývať špeciálna stránka (www.soteu.eu) s informáciami a užitočnými linkami, vrátane webstreamingu a takisto twitter (#SOTEU) od pondelka 7. septembra.

Správa o Stave Únie je dôležitou súčasťou demokratickej kontroly práce Komisie Európskym parlamentom. Predseda EK prezentuje zhodnotenie politického vývoja v EÚ každoročne, od roku 2010. Bude to však po prvýkrát, čo túto reč prednesie predseda EK skutočne zvolený a nielen potvrdený Európskym parlamentom.

Comments are disabled.