Deň vyčerpania prírodných zdrojov prichádza každý rok v skoršom dátume, čo svedčí o tom v akom stave je naša planéta.  Tento rok pripadol na dvadsiaty deviaty júl.  Od tohto dátumu žijeme oficiálne na ekologický dlh a planéta si už na fungovanie musí vypožičiavať zdroje z budúcnosti.

Niet divu, že práve klimatická kríza a prírodné zmeny, ktorým čelíme sú témou rôznych diskusií a mnoho ľudí chce planéte pomôcť. Ľudia prichádzajú s rôznymi druhmi pomoci, pričom však potrebujeme presné návody a postupy, aby sme predišli úplnému zničeniu planéty. Jedným z kľúčových nástrojov pomoci sú rôzne dohody a predpisy, ktoré budú jednotné, a na ktorých budeme ako obyvatelia planéty participovať.  Z toho dôvodu v pomerne krátkom čase na problém zareagovala aj Európska komisia pod taktovkou predsedníčky Ursuly von der Leyenovej.

Európska komisia zvolila pre svoj plán pomoci názov „Európska zelená dohoda.“ Prvýkrát sa prezentovala už v roku 2019. Nasledovalo predstavenie investičného plánu, pričom sa otvorila  i verejná konzultácia o Európskom klimatickom pakte. Od prvotného návrhu prešla rôznymi zmenami a úpravami až do súčasného stavu, no kľúčová bola hlavne dohoda všetkých členských krajín Európskej únie.

Dohodou sa zaviazala celá Európska únia dosiahnuť do roku 2050 zníženie emisií skleníkových plynov na nulu. „Navrhuje sa v ňom aj nový cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 čisté zníženie emisií aspoň o 55 % v porovnaní s rokom 1990.“ [1] Zároveň Európska zelená dohoda obsahuje aj tzv. mechanizmus spravodlivej transformácie, čo úzko súvisí s eliminovaním emisií skleníkových plynov. Mechanizmom spravodlivej transformácie Európska únia poskytuje podporu regiónom, ktoré prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo zasiahne najviac. Medzi ďalšie potrebné kroky, ktoré obsahuje Európska zelená dohoda patrí aj udržateľná a inteligentná mobilita, dodávka čistej a cenovo dostupnej energie.

Európska zelená dohoda je dopodrobna rozpracovaná a je veľmi dôležité, že vznikla, no neznamená to pre planétu automatickú výhru a záleží predovšetkým na správaní sa všetkých nás, ktorí ju obývame. Preto zbytočne neznečisťujme planétu a spoločnými silami tento boj vyhráme!

Comments are disabled.