Štvordňová príležitosť získať a vymeniť si know-how a zručnosti v oblasti podcastovania, rádio-tvorby a rozprávania príbehov.

Pozývame pracovníkov s mládežou a ostatných pracujúcich s mladými ľuďmi (napríklad peer-to-peer vzdelávatelia) zo Slovenska zúčastniť sa nášho unikátneho školenia. Jeho zámerom je profesionálny rozvoj v oblasti podcastovania – naučiť sa používať moderné nástroje a techniky v práci s mládežou a promovať európske mobility. Tréning taktiež ponúkne neoceniteľný priestor na výmenu skúseností a vedomostí ako aj na rozšírenie profesionálnych sietí. Následne budú účastníci schopní odovzdať nové zručnosti a know-how aj mladým ľuďom, s ktorými pracujú.

Vzhľadom na odvšadiaľ prúdiaci šum dezinformácií, manipulácie a zjednodušovania faktov v mediálnom priestore sa tréning zameria na moderné formy žurnalistiky – tie orientované na širší kontext, spoluprácu s inými profesiami, riešenia a zapojenie publika. Toto sú všetko efektívne nástroje na vytváranie výnimočných diel a pomáhajú publiku orientovať sa v témach a získať dôležité poznatky prostredníctvom atraktívnych médií.

Dizajn tréningu pomôže účastníkom učiť sa nielen od viacrých odborníkov, ale aj od seba navzájom, hlavne počas tímovej práce. Celé podujatie bude interaktívne a umožní každému aplikovať vedomosti v praxi a dokonca položiť základy novým spoluprácam v rámci krajín alebo cezhranične.

Je to celé len o jednom podujatí? Vôbec nie!

Sound of Mobility prekročí rámec štvordňového tréningu, pretože účastníci sa budú tiež podieľať na produkcii novej podcastovej série zameranej na európske mobility – budú viesť rozhovory a budú mať príležitosť vystupovať ako moderátori.

Koho hľadáme?

Tréning je otvorený pre 4 účastníkov zo Slovenska (občanov alebo rezidentov), ktorí:

 • sú pracovníci s mládežou alebo všeobecne pracujú s mladými ľuďmi (napr. rovesnícke vzdelávanie);
 • chcú získať nové kompetencie v oblasti podcastovania a všeobecne rozprávania príbehov, tvorby moderných médií/žurnalistiky a mediálnej gramotnosti;
 • chcú preskúmať širšiu škálu ponúl európskych mobilít;
 • sú schopní zapojiť sa do projektu Sound of Mobility aj po skončení školenia v súvislosti s prácou na podcastovej sérii.

Kedy a kde?

Tento štvordňový tréningový kurz (vrátane cestovných dní) sa uskutoční od 26. do 29. septembra v Trnave (Hrnčiarovce nad Parnou)  v hoteli Na Mlyne.

Príchod je v prvý deň pred 18:00, odchod v posledný deň po obede (13:00).

Na aký program sa môžete tešiť?

Tréning bude zahŕňať workshopy a diskusie s inšpiratívnymi odborníkmi z oblasti tvorby médií a európskych mobilít so špecifickým zameraním na:

 • Preskúmanie moderných metód a nástrojov na produkciu podcastov;
 • Zvyšovanie kompetencií v oblasti rozprávania príbehov;
 • Ponorenie sa do mediálnej a informačnej gramotnosti pre tvorcov médií vrátane moderných foriem tvorby médií a žurnalistickej etiky;
 • Rétorika (so zameraním na hovorenie naživo);
 • Zoznámenie sa s rôznymi európskymi mobilitnými ponukami, napr. programami EÚ a inými;
 • Rozvoj tímového ducha – účastníci budú pracovať v tímoch a vytvárať epizódy podcastov počas praktickej časti programu.

Čo ďalšie je súčasťou?

 • Byť súčasťou tímu Sound of Mobility: účastníci budú zapojení do produkcie novej podcastovej série a dostanú ďalšiu vzdelávaciu podporu od projektového tímu.
 • Preskúmajú malebné mesto Trnava nazývané aj „Malý Rím“.
 • Cestovné náklady budú účastníkom preplatené po podujatí (limit: 100 EUR).
 • Ubytovanie, raňajky, obedy a večere hradia priamo organizátori.

Aký je termín na podanie prihlášky?

Prihlásiť sa na školenie môžete do 31. júla 2024 (23:59 CET) prostredníctvom tohto online formulára. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@europskydialog.eu

Tešíme sa na vaše prihlášky!

Tréning je jednou z aktivít projektu Erasmus+ Sound of Mobility, ktorý bol financovaný z programu Erasmus+ Európskej únie, kľúčová akcia 2, podľa Grantovej zmluvy č. 2023-2-FR02-KA220-YOU-000171174. Je koordinovaný ESN Francúzsko v spolupráci s European Dialogue, ESN Španielsko, Rural Youth Europe a Jets d’encre (partnerstvo Sound of Mobility).

Vylúčenie zodpovednosti:

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *