Milí priatelia,

určite si už uvedomujete, že budúci týždeň nás čakajú parlamentné voľby, ktoré budú mať výrazný vplyv na smerovanie Slovenska počas najbližších štyroch rokov.

Mnoho politických strán apeluje aby sme prišli k volebnej urne. Môže sa Vám zdať, že tieto postoje sú len ďalšou taktikou strán, ktoré vás chcú nalákať voliť práve ich. No mnohí sa cítite od politiky odcudzení a izolovaní, a to je dôvod prečo veľa z nás o ňu nemá záujem.

Keďže my v Európskom dialógu politikmi nie sme, ale sme mladí ľudia ako Vy a zdieľame tento sentiment, rozhodli sme sa Vám predstaviť jednoduché dôvody, ktoré vás môžu inšpirovať, motivovať a nabudiť k tomu prečo ísť voliť.

  • Za prvé: Nezabúdajte, že vaše názory sú dôležité a hlas každého z vás má váhu. Liberalizmus a liberálna demokracia sú založené na základných hodnotách, ako sú sloboda, rovnosť či spravodlivosť, ktoré mnohí z nás zdieľajú. Naša generácia je otvorená ku inovatívnym a novým nápadom, čo je v súlade s liberálnymi princípmi, ktoré podporujú individuálnu slobodu a rozmanitosť.
  • Za druhé: Politika ovplyvňuje každý aspekt našich životov, od školstva a zdravotnej starostlivosti, až po hospodársku situáciu a životné prostredie. Na tieto témy majú mladí jedinečné pohľady. Mnohokrát je perspektíva týchto pohľadov založená na budúcnosti, na svete, v ktorom budeme ľudskejší a milší jeden na druhého. Tým, že sa zúčastníme volieb presadzujeme hodnoty, ktoré sú nám blízke. Môžeme voliť politikov, ktorí zastávajú liberálne, konzervatívne alebo iné hodnoty a pracujú na zlepšení spoločnosti v oblastiach, ktoré sú pre nás dôležité.
  • Za tretie: Demokracia nie je iba slovo v učebniciach občianskej náuky. Je to moc, ktorá dokáže meniť svet. To, že sa postavíme a pôjdeme voliť nám pomôže prekonať pocity odcudzenia a izolovanosti, pretože budeme spoločne  participovať na niečom väčšom ako sme my sami, a môžeme to urobiť s vedomím, že rovnakú činnosť dnes vykoná niekoľko tisíc ďalších ľudí.
  • Za štvrté: Politika je nástrojom, ktorým dokážeme formovať našu spoločnosť. Máme vo svojich rukách obrovský potenciál na to, aby sme menili krajinu na lepšie miesto. Pripomeňme si mená liberálnych mysliteľov akými boli John Stuart Mill či John Locke, ktorí zdôrazňovali dôležitosť politickej a občianskej participácie.

Na záver vás my, z Európskeho dialógu, prosíme o nasledovné: Nebuďme pasívni diváci politického divadla. Buďme aktérmi, nechajme sa počuť. Nebojme sa angažovať, pretože politika je nástrojom na dosiahnutie pozitívnych zmien. Vojdime za volebnú plentu so svojimi myšlienkami a nadšením, a presvedčme sa, že naše liberálne hodnoty a názory môžu mať v politike veľký vplyv. Naše zapojenie je kľúčom k lepšej budúcnosti hodnej 21. storočia, a preto choďte v sobotu 30. septembra voliť a aktívne sa tak podieľajte na formovaní našej spoločnosti.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *