O čo sa jedná?

Ide o Erasmus+ mládežnícku výmenu s názvom „ Eco-Citizen“ organizovaný našou partnerskou organizáciou Clube Nacional de Montanhismo Clube Alpino Português (http://www.cnm.org.pt/montanhismo/index.htm)

Hlavnou témou projektu je environmentálne povedomie vo vzťahu k iniciatívam vo vidieckom prostredí. Je nesmierne dôležité, aby sme si začali viac uvedomovať význam nášho životného prostredia a potrebu jeho ochrany. Cieľom projektu je tak je prebudiť v mladých záujem o takéto aktivity a spoločnými silami vytvoriť kreatívny plán aktivít zapojenia sa mládeže do zveľaďovania našej prírody.

Aktivity mládežníckej výmeny budú realizované formou neformálneho vzdelávania, ktorého metódy umožnia účastníkom nadobudnúť tak ako teoretické, tak aj praktické zručnosti ako aj podeliť sa o skúsenosti s ostatnými v rámci tímovej práce.

Koho hľadáme?

5 mladých ľudí do 30 rokov + 1 lídra skupiny, ktorý môže mať nad 30. Naším cieľom je nájsť ľudí, ktorí vnímajú environmentálne iniciatívy ako dôležité a chceli by sa v tomto zmysle v ich komunite aktívne angažovať.

Kedy a kde?

Mládežnícka výmena sa uskutoční 21.októbra až 1.novembra 2019 (vrátane cestovných dní) v portugalskom mestečku Covihã.

Náklady

Mládežnícka výmena je plne hradená z prostriedkov Erasmus+. Účastník si zakúpi cestovné lístky, ktorých cena mu bude preplatená do výšky 360 EUR. Ubytovanie strava a ďalšie výdavky spojené s realizáciou projektu sú plne hradené koordinujúcou organizáciou.

Kto sú partneri projektu?

Partneri mládežníckej výmeny sú okrem Európskeho Dialógu nasledujúce organizácie:

Clube Nacional de Montanhismo Clube Alpino Português (Portugalsko)

Asociacion Deses 3 (Španielsko)

Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Nórsko)

Europske Centrum Mladeze Breclav European Youth Centre Breclav (Česká republika)

Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa APICE (Taliansko)

Asociatia Nevo Parudimos (Rumunsko)

Každý z partnerov vyšle 6 účastníkov.

Ako sa prihlásiť?

Záujemcovia prosím pošlite CV a pár viet o tom, prečo sa chcete na projekte zúčastniť na email: europskydialog@gmail.com najneskôr do piatku 20.9.2019. V prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa na nás neváhajte obrátiť.

 

 

Comments are disabled.