V dňoch 14.7.-17.7.2019 Európsky Dialóg privítal v Trnave účastníkov zo Slovenska, Litvy a Nemecka a oficiálne odštartoval projekt „Youth Inspires Politics“, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore z prostriedkov Erasmus+ ako aj vďaka Iuvente – národnej agentúre pre Erasmus+ v oblasti mládeže a šporu.  Ide o projekt Štruktúrovaného dialógu, ktorého zámerom je sprostredkovať dialóg medzi mládežou a tvorcami politík, teda nájsť spôsob ako sa mladí môžu čo možno najefektívnejšie zapojiť do budovania spoločnosti, či samotných politík. Cieľom projektu je tiež predstaviť účastníkom podujatí, ale aj širokej verejnosti, viacero efektívnych online nástrojov, ktoré im participáciu uľahčia a spravia dokonca zábavnou.
Išlo o úvodné stretnutie 15 mladých ľudí, na ktorom sme účastníkom predstavili tri užitočné online nástroje, na ktorých budeme v nasledujúcich mesiacoch pracovať a pokúsime sa ich vylepšiť. Tzv. „best practice“ projektu je nemecký mládežnícky parlament, ktorého zástupcovia sa prišli osobne podeliť o svoje skúsenosti. Cieľom nášho projektu je totiž okrem iného vytvoriť podobný mládežnícky parlament aj na Slovensku i v Litve, ale pomocť zlepšiť fungovanie už zabehnutých struktúr parlamentov či rád mládeže.
 
Počas troch dní nabitých programom sme hlavné zámery projektu boli predstaviť aj zástupcom mesta Trnnava, na radnici mesta Trnava nás privítala pani viceprimátorka Eva Nemčovská spolu s jej kolegyňami. Stretli sme sa neskôr aj s podporedsedom Trnavského samosprávneho kraja pánom Marekom Neštickým a jeho spolupracovníkmi. Pri oboch stretnutiach sme diskutovali o možnostiach, ktoré mesto a kraj zmysle zapojenia sa mládeže do politického procesu ponúkajú. Predstavili sme im ciele projektu, užitočné online nástroje a hlavne sme debatovali o eventuálnom vzniku nového mládežníckeho parlamentu v Trnave či zefektívnenia práce tých existujúcich. Pevne veríme v pokračujúcu spoluprácu a ďakujeme im za prejavený záujem o naše aktivity.
Spoločne s účastníkmi a partnermi sme naplánovali aj nasledujúce aktivity, ktoré sa budú konať v Bruseli, Berlíne a záverom vo Vilniuse. Veľmi sa tešíme a veríme, že projekt prinesie nové príležitosti a možnosti mladým ľuďom, ktorí sa vďaka nemu stajú politicky aktívnejšími a preberú spoluzodpovednosť za budovanie komunite.

Comments are disabled.