V dňoch 23.-23.10.2019 organizoval Európsky Dialóg v „európskom hlavnom meste“ Bruseli v poradi druhú aktivitu k projektu „Youth Inspires Politics“.  Ide o projekt podporený z prostredkov Erasmus plus, ktorého zámerom je podpora zapojenia sa mladých ľudí do procesu tvorby politiky na rôznych úrovniach a tiež podpora dialógu mladých ľudí s tvorcami politík. Zámerom je tiež oboznámiť účastníkov s efektívnymi digitálnymi nástrojmi ako napríklad YouthMetre, GeoCitizen či eSPOONe, ktoré uľahčujú komunikáciu mládeže s tzv. policy makermi.
V rámci krátkeho bruselské stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo dokopy 21 účastníkov – 7 zo Slovenska, 7 z Litvy a 7 Nemecka, sme absolvovali viacero plodných diskusií a workshopov, ktorých výsledkom boli nápady na projekty a iniciatívy, ktoré zlepšia zapojenie mladých do tvorby politiky. Okrem toho mali účastníci možnosť stretnúť sa s viacerými významnými organizáciami, či inštitúciami sídliacimi v Bruseli. Boli sme sa pozrieť do centrály žurnalistickej organizácie Euractiv, ktorá okrem iného v EÚ lobuje za mnohé významné politické zmeny priamo v európskych inštitúciách. Vypočuli sme si o ich práci a dostali sme naozaj zaujímavé tipy ako robiť advokáciu efektívne a dobre.
Veľmi zaujímavá a podnetná bola aj návšteva Informačnej kancelárie OSN, kde sme si vypočuli prednášku o projektoch spätých s cieľmi udržateľného rozvoja, ktorým sa aktuálne organizácia vo svete venuje. Účastníci prejavili veľký záujem sa do týchto iniciatív na národnej úrovni zapojiť.
Vo svojom sídle nás privítalo aj Stále zastúpenie Litvy v Bruseli, kde sme si okrem exkurzie po nádhernej budove mohli vypočuť skvelú prednášku o fake news, ktoré sú jednou z najväčších výziev dnešnej Európy. Rozprávala nám o tom jedna zo zamestnankýň ambasády, ktorá sa tejto problematike dlhodobo venuje a jej prezentácia bola skutočne veľmi zaujímavá a účastníci sa dozvedeli veľmi veľa zaujímavých tipov na čo si v online priestore dávať pri konzumácii médii pozor.
Navštívili sme aj novootvorené Múzem európskej histórie, kde sme sa stretli s pánom Dušanom Šándorom, ktorý pracuje ako poradca pre výskum a inovácie v Európskej komisii. Predstavili sme mu náš projekt a aktivity a dal nám mnohé skvelé tipy a rady ako realizovať naše nápady na podporu participácie mládeže.
Účastníci odchádzali domov s kopou skvelých nápadov, ktoré pomôžu zlepšiť ich komunitu a zvýšiť povedomie o nutnosti väčšieho zapojenia mladých do tvorby politiky. Už teraz sa tešíme na ďalšiu aktivitu v Nemecku, ktoré nám veríme pomôže vytvoriť mládežnícky parlament na Slovensku po vzore toho berlínskeho ????

Comments are disabled.