Čo bolo vlastne dôvodom toho, že sme sa stali súčasťou spoločenstva menom Európska únia? Má to pre nás vôbec nejaké výhody? Čo sa vlastne týmto krokom snažili vtedajší slovenskí signatári zmeniť k lepšiemu?  Dnes sa čoraz častejšie stretávam s negatívnymi tzv. euroskeptickými názormi na úniu a to zväčša u mladých ľudí. Myslím že nasledujúce argumenty a fakty hovoria samé za seba.

Vstup do EÚ prispel k rastu a modernizácií krajiny, vďaka politickým, ekonomickým a sociálnym reformám. Tieto reformy mali taktiež nemalý podiel na úprave právnej legislatívy, ktorá je po objektívnom zhodnotení viacerých právnych elít, väčším garantom istôt v oblasti ľudských či spotrebiteľských práv.

Možnosť slobodného cestovania, práce či štúdia v zahraničí nebola pred tým nikdy tak jednoduchá ako dnes. Počas pomerne krátkeho obdobia členstva sa podarilo presadiť v zahraničí mnohým podnikateľom, vedcom či iným osobnostiam.

Jednotný trh, ktorý so sebou priniesol väčšiu ponuku výrobkov s lepšou kvalitou a cenou. Áno som si vedomý toho, že práve toto je jedna z kľúčových tém, ktorá mnohým Slovákom prekáža, ale je dôležité si uvedomiť , že práve zahraničné firmy k nám priniesli od roku 1993 väčšiu ponuku práce a viac pracovných pozícii ako kedykoľvek predtým.

Podľa posledných výskumov sa zlepšila kvalita životného prostredia, čo znamená, že vzduch ktorý dýchame je čistejší a zlepšila sa aj kvalita vody a to práve vďaka uplatňovaniu európskej legislatívy. Navyše pre každú krajinu v Únii, teda aj pre Slovensko sú určené prostriedky, ktoré majú slúžiť na pomoc v prípade prírodných katastrof, medzi ktoré patrila napr. i víchrica v Tatrách v roku 2004.

Slovensko zaznamenalo práve po vstupe do EU omnoho väčší hospodársky rast, ktorý sa pohyboval v priemere okolo 7%  od roku 2004-2008, čím sme sa v porovnaní s ostatným členskými štátmi zaradili práve medzi tie rýchlejšie rastúce.

Príchod eura, našej spoločnej meny znížil náklady v oblasti transakcií mnohým podnikom, čo malo za následok  odbúranie transakčných nákladov a prínosu väčšej stability a predvídavosti. Zavedenie spoločnej meny taktiež prinieslo možnosť platiť v iných členských štátoch bez potreby zámeny peňazí.

Je dôležité si uvedomiť, že my volíme svojich zástupcov do legislatívnych európskych orgánov, čím aktívne vstupujeme do tvorby európskej politiky a rôznych smerníc.  Iniciatíva, vždy začína u nás u občanov Slovenskej republiky a v súčasnosti už aj občanov Európskej únie. Pravda je taká, že voľbami do Európskeho parlamentu môžeme zmeniť omnoho viac ako si myslíme i keď posledné čísla o účasti u nás hovoria o niečom inom. Aj tak som však presvedčený, že v najbližších voľbách nás príde k volebným urnám omnoho viac.

Tomáš Janči

Comments are disabled.