V ére globálnej prepojenosti a spoločenských výziev, ktorým čelíme, je úloha aktívneho občianstva dôležitejšia než kedykoľvek predtým. „CitizenSphere: Pathways to Active Participation and Citizenship“ je komplexné Erasmus+ vzdelávacie školenie zamerané na poskytovanie hlbokého porozumenia mnohorakosti občianstva pracovníkom s mládežou. Cieľom programu je vybaviť účastníkov kompetenciami, nástrojmi a perspektívami nevyhnutnými na inšpiráciu a usmerňovanie mladých ľudí k tomu, aby sa stali aktívnymi, informovanými a zodpovednými občanmi na lokálnej, národnej, európskej i globálnej úrovni.

Koho hľadáme?

Hľadáme 3 motivovaných účastníkov starších ako 18 rokov pracujúcich ako pracovníci s mládežou, učitelia, tréneri, facilitátori, mentori, kouči, projektoví manažéri alebo členovia personálu neziskových organizácií s plynulou angličtinou, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje porozumenie aktívnemu občianstvu na rôznych spoločenských úrovniach. Program je ideálny pre tých, ktorí sú odhodlaní podporovať zodpovednosť a angažovanosť mladých ľudí.

Kedy a kde?

Sedemdňové školenie sa uskutoční od 6. do 12. mája 2024 (vrátane cestovných dní) v Trnave (Hrnčiarovce nad Parnou) na Slovensku, v príjemnom rustikálnom penzióne Na Mlyne (http://www.namlyne.sk/-o-nas). Ubytovanie a strava (raňajky, obed, večera, coffee breaks) budú poskytnuté organizátormi a náklady na cestovanie budú účastníkom preplatené ihneď po skončení školenia po predložení potrebných dokladov.

Aké kompetencie účastníci školenia získajú?

Účastníci školenia CitizenSphere nadobudnú rozmanitú sadu kompetencií nevyhnutných na riešenie zložitostí aktívnej participácie a občianstva v našom prepojenom svete. Počas programu účastníci:

  • Porozumejú podstate lokálneho občianstva a prebádajú cestu k tomu ako sa stať sa aktívnym členom komunity a aké sú zodpovednosti spojené s lokálnym občianstvom.
  • Naučia sa o aktívnej účasti na národnej úrovni, vrátane úlohy protestov, iniciatív, volieb a dobrovoľníctva pri formovaní a ovplyvňovaní demokratických procesov a spoločenskej zmeny.
  • Preskúmajú občianstvo Európskej únie a získajú prehľad o výhodách a možnostiach, ktoré prináša členstvo v EÚ. Porozumejú tomu, ako môže EÚ slúžiť ako platforma na riešenie národných problémov a pozrú sa spoločne na participačné príležitosti, ktoré ponúka EÚ, ako aj Rada Európy, EHP, nórske fondy a pod.
  • Získajú globálny pohľad na občianstvo so zameraním na úlohu a vplyv medzinárodných inštitúcií vo svetových záležitostiach. Porozumejú tomu, ako tieto orgány fungujú, aká je ich moc pri formovaní globálnych politík a praxi a ako sa môžu mladí ľudia zapojiť.
  • Zoznámia sa so stratégiami na podporu aktívneho občianstva medzi mladými. Naučia sa, ako inšpirovať mladých ľudí k zapojeniu do občianskych aktivít a porozumeniu ich úlohy v rozvoji spoločnosti.
  • Porozumejú dôležitosti inkluzivity v aktívnom občianstve. Naučia sa metódy na vytváranie prostredí, kde sú vypočuté a ocenené rozmanité hlasy, čím podporujú empatiu a porozumenie medzi rôznymi skupinami.
  • Rozvinú schopnosť efektívne obhajovať verejné záujmy na lokálnej aj globálnej úrovni, čím posilnia účastníkov, aby boli proaktívnymi agentmi sociálnej zmeny.

Viac info nájdete v Infopacku nižšie:

Dokedy a ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete vyplnením TOHTO prihlasovacieho formuláru najneskôr do 7. apríla 2024 o 00:00 hod. CET. Pre ďalšie informácie nás kontaktujte priamo na emailovej adrese info@europskydialog.eu alebo telefonicky na +421908203410

Nezmeškajte svoju príležitosť stať sa súčasťou tohto školenia, ktoré má potenciál výrazne prispieť k vášmu profesijnému i osobnému rozvoju. Tešíme sa na vaše prihlášky a spoločné kroky k aktívnej účasti a občianstvu na všetkých úrovniach.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *