Si mladý človek čo sa nerád nudí a rád by si prispel k rozvoju a budovaniu spoločnosti v ktorej žiješ? A už si počul o Štruktúrovanom dialógu? Je to jedinečná príležitosť pre každého mladého stať sa aktívnym občanom, ktorému na svojej komunite záleží!

Štruktúrovaný dialóg je paradoxne pre množstvo ľudí na Slovensku pomerne veľkou neznámou, čo je veľká škoda, nakoľko poskytuje už desaťročia mladým ľuďom možnosť prispieť svojím hlasom k zmene na všetkých úrovniach politík (lokálnej, regionálnej, národnej či tej európskej). Či už je to prostredníctvom oficiálnych národných konzultácií, ktoré za Slovensko koordinuje Rada mládeže Slovenska a ponúka mladým možnosť vyjadriť sa k vybraným otázkam, ktoré trápia európsku mládež, alebo prostredníctvom veľkého množstva online nástrojov poskytujúcim rôzne formy občianskeho aktivizmu a zmeny jednotlivých politík prostredníctvom mládežníckej iniciatívy.

Európsky Dialóg si uvedomuje nutnosť priblíženia politiky mladým ľuďom, čo vyplýva už so samotného názvu našej organizácie. Myslíme si, že dialóg medzi mládežou a politikmi je pre správny rozvoj spoločnosti a jej priaznivú budúcnosť zásadným faktorom. Mladí sa musia cítiť zapojení do rozhodovacieho procesu a hlavne musia chápať, že na ich názore záleží. To do veľkej miery ovplyvní ich záujem o politiku a celkové dianie už vmladšieho veku, čo z nich v dospelosti spraví príkladných občanov. Preto v najbližších rokoch vynaložíme čo možno najväčšie úsilie k tomu, aby sa mladí dozvedeli o týchto širokých možnostiach, ktoré im Európska únia prostredníctvom  Štruktúrovaného dialógu poskytuje.

Európsky Dialóg sa pred polrokom stal partnerom veľmi inšpiratívneho a ambiciózneho projektu s názvom „Structured Synergies improve Structured Dialogue“, ktorý potrvá celé dva roky a je cofinancovaný z prostriedkov Erasmus+. Jeho hlavným organizátorom je skúsená talianska NGO TDM 2000 zo Sardínie, ktorá projekt strategicky postavila na činnosti „Tria“, ktoré nastavuje agendu EÚ na 18 mesiacov, pričom v rámci jeho práce je implementovaný i nový cyklus Štruktúrovaného dialógu. Preto boli pre projekt vybrané krajiny zapojené do 5. A 6. cyklu Štruktúrovaného dialógu, a teda: Holandsko, Slovensko, Malta, Estónsko, Bulharsko, Rakúsko, Taliansko a Belgicko.

partneri

Čo sú hlavné ciele nášho projektu?

 • Vytvoriť spojovník medzi výsledkami dosiahnutými v rámci 5. cyklu a prioritami nastavenými pre 6. cyklus Štruktúrovaného dialógu
 • Dopomôcť uľahčiť dosiahnutie cieľov 6. cyklu Štruktúrovaného dialógu
 • Podpora činnosti Riadiaceho výboru Štruktúrovaného dialógu a posilnenie jeho súčasnej implementácie
 • Vylepšiť stratégiu pre začlenenie mladých ľudí do procesu Štruktúrovaného dialógu
 • Organizovanie „okrúhlych stolov“ medzi mládežou a policy makers ako aj viacerých focusových skupín a konzultácií s mladými naprieč Slovenskom

 

Projekt je už pol roka v plnom prúde a nedávno sa reprezentanti Európskeho Dialógu vrátili z medzinárodného semináru v Tallinne, kde sa stretli s partnermi ako aj viacerými pracovníkmi s mládežou, či policy makers. Spoločne sme celý týždeň pracovali na stratégiách ako osloviť čo možno najviac mladých ľudí a ako ich zapojiť do aktivít 6. cyklu Štruktúrovaného dialógu. Podrobne  sme sa zoznámili s jeho agendou, ktorá sa formuje od júla 2017 a v súčasnosti je po medzinárodnom stretnutí mládeže z celej EÚ vytýčených 16 základných problematických okruhov, ku ktorým sa budú môcť v nasledujúcich dvoch rokoch mladí ľudia vyjadrovať. Ide o dôležité témy ako:

 • kvalita vzdelávacieho systému,
 • schopnosť selektovať informácie a jednotlivé médiá,
 • rovné príležitosti pre mladých z vidieckych oblastí,
 • adekvátna príprava na prácu,
 • schopnosť rozumieť práci EÚ inštitúciám,
 • ako prekonať diskrimináciu a nerovnosť žien
 • ako si poradiť so stresujúcimi situáciami dnešného rýchleho sveta
 • atď.

Projekt bude krok po kroku nasledovať aktuálny progres v rámci 6. cyklu Štruktúrovaného dialógu a ako jeden z partnerov sa bude Európsky Dialóg v kooperácii s Radou mládeže Slovenska snažiť mladých ľudí oboznámiť s týmto užitočným konceptom a jeho viacerými praktickými nástrojmi, pomocou ktorých je možné osloviť politikov, alebo vymyslieť projekt, ktorý zmení naše komunity k lepšiemu.

13

Budeme Vás priebežne informovať o tom čo sa deje a v prípade, že Vás Štruktúrovaný dialóg zaujal a chceli by ste, aby sme Vám ho prišli predstaviť na školu, alebo kdekoľvek, neváhajte nás kontaktovať (europskydialog@gmail.com). Radi prídeme a zaškolíme Vás 🙂

Denisa Karabová

Comments are disabled.