Európsky Dialóg v spolupráci s partnermi z Nemecka (European Youth Press), Švédska (Ung Media), Portugalska (Bué Fixe), Čiernej Hory (Mladiinfo Montenegro) a z Rakúska (Jugendpresse Österreich) organizuje svoju historicky prvú mládežnícku výmenu s názvom „Creative media Space“, ktorá sa uskutoční 18.-25.9.2017 v krásnom vinárskom mestečku Modra.

V spolupráci s partnermi, ktorí sa dlhoročne venujú tvorbe médií, chceme 30 mladým ľuďom pripraviť týždeň plný zaujímavých aktivít a workshopov zameraných na žurnalistiku, PR, projektový manažment a tvorbu médií ako takú. Sme si vedomí faktu, že rozvoj spoločnosti do značnej miery závisí najmä kvalite jednotlivých druhov médií, a preto chceme zlepšiť naše zručnosti a spoločne nájsť nové kreatívne spôsoby písania ako aj prísť s novými nápadmi na zaujímavé projekty pre zlepšenie informovanosti našich spoločností.

Koho hľadáme?

Hľadáme aktívnych mladých ľudí zo Slovenska vo veku 18-30 rokov, ktorí sa zaujímajú o média- žurnalistiku, video tvorbu alebo o PR a project management v súvislosti s médiami.

Čo sa naučíš?

  • Zistíš, o ktorých témach je v súčasnosti dôležité otvárať verejný dialóg
  • Spoločne zhodnotíme nástroje žurnalistiky, a to na základe vzájomnej výmeny skúseností z viacerých krajín
  • Dozvieš sa viac o projektovom manažmente, čo ti umožní podieľať sa v budúcnosti na rôznych projektoch
  • Rozšíriš si obzory v oblasti fundraisingu či PR a marketingu, ktoré sú dôležitou súčasťou úspechu každej organizácie, najmä v oblasti médií.

Neváhaj staň sa súčasťou našej mládežníckej výmeny, ktorá sa uskutoční v útulnom penzióne v centre Modry (všetky náklady sú hradené z prostriedkov Erasmus plus). Stačí poslať CV a krátky motivačný list na adresu: europskydialog@gmail.com najneskôr do 10.9.2017!

Comments are disabled.