Európsky Dialóg eviduje 54 záujemcov o stáž. Prosíme, aby ste si skontrolovali vaše evidenčne číslo, ak sa nenachádza v zozname tak nás kontaktujte na staz@europskydialog.eu.

AB0112, AB0113, AB0114, AB0115, AB0116, AB0117, AC0118, AC0119, AC0120, AD0121, AD0122, AD0123, AD0124, AD0125, BH0126, BH0127, BH0128, BH0129, BL0130, BL0131, BL0132, CR0133, CR0134, CR0135, CR0136, CR0137, CR0138, CR0139, DK0140, DK0141, DK0142, DK0143, DK0144, DK0145, DK0146, DK0147, DK0148, DK0149, DK0150, DK0151, DK0152, DK0153, DK0154, DK0155, DK0156, DK0157, DK0158, DK0159, NM0160, NM0161, NM0162, NM0163, NM0164, NM0165

V priebehu nasledujúcich týždňov Európsky dialóg vyhodnotí a vyberie 10 postupujúcich na osobný pohovor. Vybraní účastníci budú na internete publikovaní 15.11.2015 a samotný pohovor sa bude konať koncom novembra.

Tím Európsky Dialóg

Comments are disabled.