Európsky dialóg v spolupráci s europoslankyňou Janou Žitňanskou (ECR) spúšťajú nový projekt s názvom “Pracovná stáž excelentnosti”, ktorý by ste si nemali nechať ujsť. V Európskej únii máme 61 % stáží, ktoré sú nekvalitné, neplatené a neľudské. Mladí ľudia tak majú pochopiteľne problém ísť stážovať do zahraničia. A preto sme sa rozhodli poukázať na to, ako by to malo fungovať.

Pracovná stáž bude realizovaná v bruselskej kancelárii pani europoslankyne Jany Žitňanskej v Európskom parlamente. Stážista alebo stážistka bude priamo začlenený/á do pracovného procesu Európskeho parlamentu. Stáž bude trvať dva mesiace (január a február 2016). Pred stážou v Bruseli absolvuje kandidát v decembri školenie, kde ho členovia Európskeho dialógu zaškolia s vedomosťami, ktoré bude potrebovať v Bruseli.

Pracovná stáž bude obsahovať všetky atribúty kvalitnej stáže:

  • Zmluva o stáži
  • Kompatibilita so štúdiom
  • Mentoring od členov Európskeho dialógu
  • Finančný grant na obdobie 2 mesiacov v Bruseli
  • Certifikát

Stáž odporúčame kandidátom, ktorí sa venujú najmä nasledovným témam (zamestnanosť, školstvo, ženy, deti, zdravotné postihnutie, ľudské práva). Taktiež medzi podmienky patria komunikatívnosť, cieľavedomosť, schopnosť pracovať v tíme a ovládanie anglického jazyka, pričom ďalšie jazyky (francúzsky jazyk, nemecký jazyk atď) sú len výhodou. Stážista popri svojich denných povinnostiach v kancelárii europoslankyne Žitňanskej bude mať okrem toho možnosť písať blog na stránku Európskeho dialógu.

Ak Ťa táto možnosť stáže oslovila, pošli CV, motivačný list a krátku esej (1800 znakmi textu, vrátane medzier) na tému “Utečenecká kríza- hrozba alebo príležitosť?” na email staz@europskydialog.eu do 25. októbra. 2015.

Nasledovne v priebehu novembra budú 10 najlepší pozvaní na osobný pohovor s členmi Európskeho dialógu do Trnavy. Úspešného kandidáta po diskusii s pani europoslankyňou budeme publikovať na našej webstránke 8. decembra. 2015

staz_poster

Comments are disabled.