V súvislosti s novozloženou komisiou jej predseda Jean-Claude Juncker povedal, že bojoval zato, aby v novej Európskej komisií bolo zastúpených čo najviac žien. Následne dodal, že sa mu to podľa jeho predstáv celkom nepodarilo. Celkovo je v súčasnej Európskej komisii zastúpených 19 mužov a 9 žien. Jednou zo žien je aj eurokomisárka pre obchod Cecilia Malström zo Švédska.

Úlohy a kompetencie Cecilie Malström

Do jej kompetencií teda spadajú ekonomické oblasti týkajúceho sa najmä zahraničného obchodu, investícií, strategických obchodných partnerstiev Európskej únie. Úlohami Cecilie Malström bude reprezentovať Európsku úniu v rokovaniach so Svetovou obchodnou organizáciou a inými medzinárodnými obchodnými fórami, budovať silnú a priamu zahraničnú investičnú politiku, posilnenie strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Afrikou a rokovania o bilaterálnej obchodnej dohode s kľúčovými krajinami, predovšetkým v kontexte s Transatlantickým obchodným a investičným partnerstvom s USA. Úlohou Cecilie Malström je mimo ekonomické oblasti podpora takých európskych aktivít akými sú občianske práva, sociálna a environmentálna politika.

Reakcia švédskych politických elít na nomináciu Cecilie Malström

K obsadeniu danej funkcie sa švédske politické elity vyjadrovali len pozitívne. Bývalý švédsky premiér Frederik Reinfeldt povedal, že je nadšený touto voľbou a že práve Cecilia Malström bude výborným reprezentantom Švédska vzhľadom k tomu, že reprezentovala Švédsko v Európskej komisii vo funkčnom období 2010 – 2014 a má bohaté skúsenosti. Bývalý minister zahraničných vecí Carl Bildt sa vyjadril k novozvolenej eurokomisárke Cecilii Malström, že dostala rezort vyžadujúci veľkú zodpovednosť, no práve jej skúsenosti by mohli byť prínosom pre danú oblasť.

Na záver môžeme dodať, že obsadenie daného rezortu bývalou švédskou ministerkou pre európske záležitosti je správna voľba a to najmä pre jej získané vzdelanie, nadobudnuté skúsenosti vo vysokej politike.

Autor: Tomáš Vražba

Comments are disabled.