Eurokomisárom za Nemecko sa stal Günther Oettinger. Konkrétne sa stal eurokomisárom pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Prioritou Günther Oettingera bude dať ľudí do centra digitálnej akcie. Odstránenie digitálnej bariéry v celej EÚ bude znamenať lepšie služby a nižšie náklady.

Predchádzajúce pozície

Narodil sa v Stuttgarte v roku 1954. V predchádzajúcej Barossovej komisii bol zodpovedný za energetiku. Od júla 2014 bol viceprezidentom Európskej komisie. Pred presunom do európskej politiky, bol ministerským predsedom nemeckej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko.

„Google daň“ 

Günther Oettinger sa ujal svojej novej funkcie rázne. Do roka chce presadiť takzvanú Google daň. Vyhľadávače ako Google, Bing od Microsoftu alebo Yahoo by mali platiť vlastníkom autorských práv, teda napríklad médiám, za využívanie ich obsahu – článkov a obrázkov – vo výsledkoch vyhľadávania. „Ak môže Google brať z Európy duševné vlastníctvo a využívať ho, EÚ ho môže chrániť a donútiť zaň Google zaplatiť,“ povedal G. Oettinger ekonomickému týždenníku Handelsblatt.

Daň má byť súčasťou širšej reformy autorskej legislatívy. Pre celú EÚ by mala vzniknúť v tejto oblasti jednotná legislatíva. Prvoradým cieľom bude nájsť rovnováhu medzi používateľmi, duševným vlastníctvom a umeleckými dielami na internete.

Príkladom novej legislatívy môže byť jeho domovské Nemecko, ktoré od Googlu a ďalších vyhľadávačov vyžaduje platenie licenčných poplatkov za citácie zo spravodajských textov použité od augusta 2013.

Povinnosti komisára

  • Príprava ambicióznych legislatívnych krokov smerujúcich k jednotnému digitálnemu trhu, regulácia telekomunikácií, prijatie legislatívy v oblasti autorského práva a ochranu údajov, v riadení rádiových vĺn a pri uplatňovaní práva hospodárskej súťaže.
  • Pridať viac ambícií na prebiehajúce reformy telekomunikačných predpisov EÚ a vytvorenie spoločného prístupu k využívaniu rádiového frekvenčného spektra v rámci celej EÚ.
  • Modernizácia pravidiel autorských práv.
  • Rozvoj opatrení, aby sa online komunikácia a ďalšie dáta stali bezpečnými.
  • Podpora zavádzania vysoko kvalitnej digitálnej infraštruktúry.

Počítačová kriminalita ako vážna hrozba

Práve ochrana osobných údajov je jednou z priorít Komisie a nemeckého eurokomisára pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Počítačová kriminalita predstavuje vážnu hrozbu pre súkromie. Minulý rok sa obeťou krádeže identity stalo sto miliónov ľudí. Riziko, že sa osobné údaje môžu dostať do nepovolaných rúk by mohla znížiť nová európska právna úprava ich ochrany. Prijatie takéhoto legislatívneho balíčka sa očakávalo už od roku 2011, no agenda meškala až do tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu. V súčasnosti platná legislatíva je z roku 1995. V tom čase bolo na internete zhruba len jedno percento dát v porovnaní s aktuálnym stavom. Komisia zamýšľa aj revíziu dohody o ochrane údajov medzi EÚ a USA (Safe Harbour). Sformulovala 13 odporúčaní v reakcii na aféru Snowden.

Autor: Veronika Horniaková

Comments are disabled.