Hovorí sa, že Vianoce by mali byť dni pokoja a oddychu. V tom sa zhodne takmer každý. Situácia je však diametrálne odlišná, ak otázku položíme nasledovne: Tešíte sa na Vianoce?

Presne túto otázku položila organizácia YouGov vo svojom prieskume. Výsledky sú zaujímavé. Vo všeobecnosti síce možno povedať, že európsky občania sa tešia na Vianoce, neplatí to však v rovnakej miere všade.

Prieskum ukázal, že najviac sa na Vianoce tešia krajiny zo severnej Európy. Vo Švédsku, Nórsku ako aj Dánsku neklesol počet ľudí, ktorí sa na Vianoce tešia, pod 70 %. To isté možno povedať aj o Nemecku so 71 % ľudí tešiacich sa na Vianoce.

Úplne iný výsledok bol dosiahnutý vo Francúzsku, kde sa až 57 % respondentov neteší na Vianoce.


Čo si myslíte, ako by dopadol podobný prieskum na Slovensku?

Zdroj: YouGov.co.uk

 

Comments are disabled.