Neblahým trendom, s ktorým sa momentálne stretávame v rámci Európy je nárast euroskepticizmu. Ich vplyv a zvyšovanie moci je možno badať aj v rámci Európskeho parlamentu, kde sa začínajú presadzovať oba euroskeptické tábory, aj ľavicovo orientované, tak aj pravica. Na úpadku sa tak ocitajú európski ľudovci, liberáli a aj zelení.

Rumunsko patrí stále medzi najmladšie štáty Európskej únie, ktorej členom sa stalo v roku 2007 spolu s Bulharskom. Ich prístup bol však podmienený reformou súdnictva, boja proti korupcií a organizovanému zločinu. Ide o krajinu, ktorá sa radí medzi hospodársky slabšie s neveľkou ekonomickou silou. V predchádzajúcom období sa mohlo zdať, že Rumunsko je krajinou, v ktorej nenájdeme euroskeptikov. Napriek tomu však ide o klamný dôkaz, nakoľko s odporcami EÚ, resp. vo všeobecnosti s odporcami západného sveta sa samozrejme stretávame aj tu. Ich vplyv a moc na politické dianie boli dlhú dobu anulované, takže nemali spôsoby ako ovplyvniť spoločenský, alebo politický dialóg.

Najvyšší predstavitelia krajiny sa zamerali na posilňovanie (vnucovanie) prozápadného sveta natoľko, že každý novinár, verejný činiteľ a politik museli uctievať Západ, liberálne hodnoty, NATO a USA. Každý rok bol vo všetkých televíziách vysielaný ceremoniál Dňa nezávislosti USA, usporadúvaného americkým veľvyslanectvom a rumunskí politici tu vyjadrovali svoje nadšenie a nehynúcu vernosť.

Výrazný odklon od týchto hodnôt, ktoré boli rumunským obyvateľom vštepované, nastal po referende o demisii teraz už bývalého prezidenta Basescua. Toho nakoniec podporil vtedajší predseda EK Barroso a viceprezidentka Redingová, ktorí spolu vyvinuli nátlak na opozíciu tým spôsobom, že bola schválená minimálna účasť a tento fakt zachránil Basescua od impeachmentu.

Je potrebné zdôrazniť, že okrem najvyšších predstaviteľov Európskej únie mal podporu aj u amerických úradníkov, diplomatov a veľvyslancov, ktorý sa za neho výrazne stavali a podporovali ho. Opozičné sily Basescu označil za hrubý zásah do vnútorných záležitostí Rumunska. Takáto prílišná západná podpora nepopulárneho prezidenta vyvolala u časti rumunskej spoločnosti šok, u ktorej si európske orgány a celkovo západný svet podkopal dôveru, čo vyústilo do prvého verejného kritizovania EÚ a USA, pričom hlavnou tézou bola kritika nevhodného postavenia Rumunska voči západným krajinám.

Opozičná tlač vďaka týmto udalostiam získala na popularite. Začala zverejňovať antizápadné titulky, kde označovala krajinu za kolóniu, ktorá stratila svoju nezávislosť.

Zoe Petre, historik a publicista, vysvetľuje nárast opozičných, antizápadných vplyvov práve aktom Únie a USA, ktorými sa tak všemožne snažili udržať Basescua pri moci. Podľa neho ich snaha vyvolala odpor voči Západu najmä preto, že ich snahy nerešpektovali rozhodnutie voličov, čo stavia európske a americké úrady do takmer diktátorského postoja voči Rumunsku.

Možno teda povedať, že sme momentálne svedkami nárastu euroskepticizmu v Rumunsku, ktorý má svoje korene v dlhodobom proeurópskom vedení krajiny, kedy bola občanom západná kultúra servírovaná doslova z každej strany. Vhodné by bolo v tomto smere prirovnanie k výchove dieťaťa, ktorému ak budete neustále dávať zdravú stravu, začne si voči nej budovať postupný odpor, pretože má niekedy chuť na niečo nezdravé. Rovnako je to aj v Rumunsku, kde boli opozičné sily utláčané bez možnosti prejavu. Ak sa už odhodlali a chceli vystúpiť proti Basescuovi, razantne zakročila EÚ spolu s USA a presadili svoj postoj, aby Basescu na poste prezidenta zotrval. To zlomilo vieru Rumunov voči týmto inštitúciám a krajinám a odvtedy rastie ich nevôľa voči nim.

Je možné sa domnievať, že to bola chyba Západu, ktorá podkopala vieru rumunských občanov v Európsku úniu. Oveľa viac by v tomto smere bolo vhodnejšie, ak by do vnútorných záležitostí vtedy nezasahovali do takej miery. Nedá sa jednoznačne tvrdiť, že Rumunsko je momentálne euroskeptická krajina. Napokon, ani jeden europoslanec z Rumunska nie je členom žiadnej euroskeptickej frakcie v Európskom parlamente. Udalosť, ktorá sa však v spojitosti s už bývalým prezidentom stala, veľmi otriasla rumunským národom.

Autor: Patrik Varga

Comments are disabled.