Rýchly kurz pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou zaujímajúcich sa o mediálnu gramotnosť
Autor článku Harutyun Tsatryan

Nemyslíte si, že žijeme vo vzájomne prepojenom svete, kde médiá významne ovplyvňujú naše vnímanie, ovplyvňujú názory a vedú k sociálnym zmenám? Ak ešte stále premýšľate nad rétorickou otázkou položenou v predchádzajúcej vete, potom lepšie už nečítajte tento mediálny príspevok.

Teraz je menej dôležité, kde sa človek nachádza, pretože internet umožňuje prepojovanie ľudí a myšlienok. Aby sa vedeli vysporiadať s modernými trendmi a byť si vedomí mnohých digitálnych pascí, pracovníci s mládežou a mladí ľudia musia navigovať mediálnou krajinou s kritickým myslením, rozlišovaním a, čo je najdôležitejšie, zručnosťami mediálnej gramotnosti, aspoň na základnej úrovni.

Som pevne presvedčený, že mediálna gramotnosť posilňuje jednotlivcov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi digitálnej éry, umožňujúc im konzumovať, analyzovať a vytvárať mediálny obsah zodpovedne. Rozhodol som sa preto začať sériu krátkych publikácií s cieľom poskytnúť pracovníkom s mládežou a mladým ľuďom cenné pohľady, stratégie, nástroje a zdroje na posilnenie ich kompetencií v oblasti mediálnej gramotnosti a na informované rozhodovanie v mediálne bohatom prostredí.

Kontrola faktov je jednou z hlavných úloh práce novinárov. Ale prečo im len veriť, ak sa každý môže naučiť základy overovania faktov a robiť to isté, čo novinári robia vo svojej každodennej práci? Šírenie dezinformácií v internetovom prostredí sa stáva čoraz vážnejším problémom na celom svete. Pôvodne pochádzam z Arménska. Takmer celý svoj život som strávil v tejto malej krajine medzi východnými a západnými kultúrami, uprostred Ázie a Európy. Posledné dva roky som žil v USA a teraz žijem na Slovensku: môžem potvrdiť, že šírenie dezinformácií nie je problémom Európy, Ameriky alebo Arménska. V súčasnosti je to už problém všade. Kto vie, možno je to problém aj niekde v inej galaxii, ale nemáme o tom veľa vedomostí.

Na druhej strane, internet sám o sebe nám umožňuje prijímať obrovské množstvo informácií, ktoré vyžadujú overenie, pretože mnoho zdrojov nie je overených. Existuje mnoho nástrojov a trikov na kontrolu informácií dostupných na internete. Začnime so základmi: pokročilé vyhľadávanie na vyhľadávačoch.

Prvé zručnosti v overovaní faktov prichádzajú, keď človek začne používať vyhľadávače, ktoré napríklad umožňujú nájsť zdroj fotografií alebo stopy daného e-mailového adresára, atď. Neviete,ako to urobiť? Sledujte text nižšie a dozviete sa viac.

Medzi vyhľadávačmi je tým primárnym, ktorý bežne používame všetci, „Google“ z jednoduchého dôvodu: tento systém má najväčšiu databázu na internete. Ale mali by sme brať do úvahy, že žiadny vyhľadávač nemá úplné údaje o všetkých stránkach celého internetu. Z tohto dôvodu je počas učenia sa pokročilého vyhľadávania vhodné používať aj alternatívne vyhľadávače, pretože niektoré údaje nemusia byť nájdené v „Google“, ale budú skryté v inom systéme. Už ste počuli o Wolfram Alpha? Teraz by ste to mali skúsiť. Platforma odpovedá na faktické otázky výpočtom odpovedí z externých zdrojov dát.

 

Na vyhľadávanie obsahu v ruskom jazyku, alebo presnejšie, na stránkach v cyrilike, pretože v mnohých prípadoch lepšie rozumie rusky, je možné použiť systém „Yandex“. Avšak, „Yandex“ je tiež použiteľný pri vyhľadávaní v turečtine, pretože táto organizácia pracuje samostatne v tureckom smere a má dokonca špeciálnu tureckú verziu. Ovládate tento jazyk? Ak áno, potom vám to definitívne odporúčam vyskúšať! Ďalšou alternatívou je platforma Bing.com vyvinutá tímom Microsoftu. Ak náhle potrebujete vyhľadať čínsku sekciu, môžete tiež použiť čínsky „Google“ – Baidu.com. Vyskúšajte to tiež.

Vyhľadávače majú ďalšie nástroje, ktoré ľudia zvyčajne nepoužívajú. Bohužiaľ, na základe mojej skúsenosti, vo väčšine prípadov je to preto, že o týchto nástrojoch ani nevedia. Tieto nástroje sú však dôležité nielen pre investigatívnu žurnalistiku a overovanie faktov.

„Google“ má ďalšie „vyhľadávacie operátory/príkazy“, ktoré vám umožňujú zúžiť vyhľadávanie na jednu stránku, odstrániť „kľúčové slová“, nájsť súbory požadovaného formátu, atď.

Užitočné operátory/príkazy, ktoré možno použiť pri vyhľadávaní informácií: 

  • site:example.com – použite tento príkaz, ak chcete vyhľadať na konkrétnej stránke
  • filetype:pdf – vyhľadajte špecifický typ súboru, napríklad: pdf, doc, ppt, txt
  • „-word“ – odstránenie slova, ktoré nechcete mať vo vyhľadávaní
  • „text“ – použite vetu v „“ na vyhľadanie presného textu
  • cache:example.com – prezeranie cache verzie stránky v databáze Google

Okrem toho, systém má ďalšiu súpravu nástrojov, ktorá je dostupná prostredníctvom tlačidla „Nástroje“, keď niekto vyhľadáva. Tu môžete nariadiť zobraziť materiály len z daného obdobia, vybrať fotky konkrétnej veľkosti, videá konkrétnej dĺžky, atď.

Vyskúšajte všetky príkazy a neváhajte kontaktovať tím Európskeho dialógu alebo mňa, ak by ste mali nejaké otázky alebo potrebovali konkrétnejšiu pomoc.

Comments are disabled.