Poďme spoločne pozdvihnúť investigatívnu žurnalistiku!

Hľadáte inšpiráciu pre svoje články pre rok 2022?  Staňte sa súčasťou Mediathonu v Litve, ktorý je príležitosťou osláviť investigatívnu žurnalistiku, zlepšiť si zručnosti v oblasti dátovej analýzy a rozšíriť svoju profesionálnu sieť.

Na školenie pozývame novinárov zo Slovenska, Litvy, Lotyšska a Českej republiky, aby si osvojili nové kompetencie, a najmä sa zlepšili v oblasti analýzy veľkých dát v MS Excel a SQL. Novinári získajú zručnosti na praktických stretnutiach a svoje znalosti si precvičia aj prostredníctvom práce v tímoch, ktoré budú pracovať na návrhoch investigatívnych projektov.

Školenie Mediathon predstavuje tiež príležitosť inšpirovať sa vynikajúcimi príkladmi investigatívnej žurnalistiky: všetci účastníci sa zúčastnia slávnostného odovzdávania cien Future Stories Award za investigatívnu žurnalistiku, kde budú vyhlásené najlepšie investigatívne práce z Litvy a Slovenska.

Kedy a kde?

Workshopy sa budú konať od 2. do 6. februára 2022 v Litve (dva dni vo Vilniuse a tri dni v Innovators’ Valley v mestečku Antaliepte).

Trvanie: päť dní vrátane cestovných dní – príchod 2. februára do 16:00, odchod 6. februára po 16:00.

Aký program je pripravený pre účastníkov Mediathonu?

Školenie bude zahŕňať stretnutia a diskusie s investigatívnymi novinármi a dátovými expertmi. Účastníkov čaká bohatý program a môžu sa tešiť sa:

  • Účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Future Stories Award vo Vilniuse, kde budú odmenené najlepšie investigatívne práce zo Slovenska a Litvy;
  • Preskúmanie dátovej žurnalistiky (úvod do analýzy veľkých dát pomocou MS Excelu a SQL: čistenie dát, formulovanie hypotézy, získavanie dát);
  • Spoločnú analýzu toho, ako môžu nástroje na mapovanie vniesť kreatívny a interaktívny prvok do vášho príbehu;
  • Osvojenie si nových kompetencií v oblasti využívania online nástrojov, ktoré možno použiť na efektívne vyhľadávanie informácií;
  • Rozvíjanie ducha tímovej spolupráce (novinári budú pracovať v tímoch a spoločne vytvoria návrhy novinárskych projektov).

Kto bude viesť školenie?

Adriana Homolová (Holandsko)

Adriana je datová novinárka slovenského pôvodu žijúca v Holandsku. Je odborníčkou na zbieranie a určovanie významu (veľmi veľkých) excelových tabuliek s dátami. V minulosti spolupracovala najmä s holandskými (investigatívnymi) redakciami a teraz sa venuje rôznym európskym projektom (s Arena for Journalism in Europe, Lost in Europe, OCCRP). Učí aj iných novinárov ako chápať a čítať dáta.

Šarūnas Černiauskas (Litva)

Šarūnas pôsobí vo Vilniuse v Litve a pripojil sa k OCCRP v roku 2015 , kde pôsobí ako regionálny redaktor pre Pobaltie. Vedie Siena.lt, prvú litovskú neziskovú organizáciu, ktorá sa venuje výlučne investigatívnemu spravodajstvu, a členské centrum OCCRP. Prispel k mnohým investigatívam, vrátane Panama Papers, Paradise Papers a Pandora Papers. Bol kľúčovým prispievateľom k investigatíve Trojka Laundromat, ktorý získal cenu Sigma Data Journalism Award v roku 2020 a cenu IJ4EU Impact Award v roku 2021. S medzinárodným tímom tiež vyšetroval zneužívanie eurofondov členmi Európskeho parlamentu a dostal sa do užšieho výberu na Európsku tlačovú cenu v roku 2017. V roku 2021 sa ďalší medzinárodný tím zahŕňajúci Siena.lt dostal do užšieho výberu na cenu Daphne Caruana Galizia za žurnalistiku.

Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) (Spojené štáty americké)

C4ADS je nezisková organizácia, ktorá sa venuje poskytovaniu dátovo orientovanej analýzy a správ založených na dôkazoch, a to o globálnych konfliktoch a otázkach nadnárodnej bezpečnosti. C4ADS využíva špičkové technológie na správu, integráciu a analýzu rôznorodých údajov z rôznych jazykov, regiónov a zdrojov, pričom zahŕňa ich vlastný terénny výskum z konfliktných zón a nestabilných štátov. Snažia sa osloviť miestne a medzinárodné publikum a vytvoriť presvedčivú analýzu konfliktných a bezpečnostných otázok.

Kto sa môže prihlásiť?

Školenie je otvorené pre profesionálnych novinárov a iných tvorcov médií z Litvy, Slovenska, Lotyšska a Českej republiky bez vekového obmedzenia, ktorí:

  • pracujú alebo majú v úmysle pracovať na lokálnych investigatívach;
  • chcú získať nové kompetencie, najmä v oblasti zhromažďovania a analýzy údajov;
  • majú predchádzajúce pracovné skúsenosti v médiách.

Celkovo bude vybraných 20 účastníkov. Kumunikačným jazykom školenia bude angličtina.

Čo je ešte súčasťou?

  • Cestovné náklady budú preplatené po podujatí (limit na osobu je 200 EUR)
  • Ubytovanie, raňajky, obedy a večere hradia priamo organizátori.

Aký je deadline na podanie prihlášky?

Prihlásiť sa môžete do 9. januára 2022 (23:00 CET) prostredníctvom tohto formulára. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@europskydialog.eu.

Tešíme sa na vašu prihlášku!


Pozadie: Tento tréning organizuje National Institute for Social Integration vo spolupráci s Európskym Dialógom, pričom ide o jednu z aktivít projektu Media4Change – Future Investigative Story Lab, ktorého cieľom je podpora spolupráce, inovácií a profesionálnych štandardov v oblasti investigatívnej žurnalistiky na Slovensku a v Litve.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019 (Pilotný projekt: Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ).

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tejto výzvy nepredstavuje schválenie jej obsahu. Ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek z informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Comments are disabled.