Dňa 15. a 16.12.2021 organizoval Európsky Dialóg v spolupráci s partnermi z Nemecka – Parlament detí a mládeže Charlottenburg-Wilmersdorf – a Litvy – Media4Change – poslednú aktivitu v rámci Erasmus+ projektu Youth Inspires Politics. Jeho hlavným cieľom je podporiť dialóg medzi mládežou a tvorcami politiky a ukázať mladým ľuďom efektívne spôsoby a nástroje ako sa zapojiť do procesu tvorby politiky alebo do budovania komunity najmä na lokálnej, ale i národnej a medzinárodnej úrovni. Privítali sme dokopy 30 účastníkov zo Slovenska, Nemecka a Litvy.

Online podujatie, ktoré sme rozdelili do dvoch workshopov, sa uskutočnilo prostredníctvom platformy eSPOONe, ktorú vyvinuli naši nemeckí partneri a je veľmi efektívnym nástrojom umožňujúcim digitálnu participáciu.

Prvý z workshopov sa uskutočnil 15.12. a naším zámerom bolo predstaviť účastníkom troch inšpiratívnych mladých ľudí zo Slovenska, Nemecka a Litvy, ktorí participujú na činnosti mládežníckych parlamentov a študentských rád. Podelili sa o svoj príbeh a o to, ako vyzerá ich práca v týchto inštitúciách, ako môže pozitívne ovplyvniť komunitu a spoločnosť a ako často/akou formou sú v kontakte s politikmi. Následne prebehla veľmi aktívna diskusia. Bolo nám cťou privítať týchto hostí:

  • Jakub Boruv – predseda Mestského mládežníckého parlamentu, Bardejov
  • Leyla Zaliha Kiri Soysal, predsedníčka Parlamentu detí a mládeže Charlottenburg-Wilmersdorf (Berlín)
  • Paulius Serapinas, bývalý programový koordinátor v Litovskej rade mládeže

Vo štvrtok 16. sme mali možnosť vypočuť si príbehy dvoch politikov – z Nemecka a z Litvy. Pán Detlef Wagner, člen mestskej rady zodpovedný za záležitosti mládeže v berlínskej mestskej časti Charlottenburg-Wilmersdorf sa snažil motivovať mladých, aby bolo aktívni. Neskôr sa Morgana Danielė, poslankyňa litovského Seimasu (parlamentu) podelila o svoj inšpiratívny príbeh ako sa dosala do politiky. Taktiež podporila mladých, aby sa nebáli osloviť politikov s vlastnými iniciatívami. Evelina Lekešiūtė z organizácie Active Youth Lithuania predstavila účastníkom úspešné projekty v oblasti particiápcie mládeže v Litve. Vypočuli sme si aj Thomasa Grau a Christiana Meysinga, ktorí predstavili storypooling metódu a online nástroj eSPOONe, používané Parlamentom detí a mládeže Charlottenburg-Wilmersdorf.

Výsledkom dvojdňového workshopu budú návrhy účastníkov na zlepšenie fungovania inštitúcií ako sú mládežnícke parlamenty a rady mládeže, ale aj na vytvorenie podobných inštitúcií. Čoskoro Vám ich predstavíme.

Comments are disabled.