Výsledky druhého kola Súťaže najlepšej lokálnej investigatívy 2021 už sú zverejnené. Poznáme tak tri tímy novinárov, z ktorých každému bude udelený grant 4.000 EUR na uskutočnenie ich investigatív!

Do druhého kola súťaže sa prihlásilo dokopy 10 tímov zložených minimálne z dvoch novinárov. Následne zasadla naša odborná komisia, ktorá prihlášky hodnotila bodovaním podľa desiatich kritérií, pričom v rámci každého z nich mohol súťažný tím získať maximálne desať bodov. Každý tím mohol tiež získať extra body, a to napr. za plánované použitie inovatívnych nástrojov alebo interakcie s čitateľmi alebo publikom. Každému tímu bol potom vypočítaný celkový počet bodov a zostavilo sa poradie.

Po prepočítaní bodov na základe vyššie uvedeného modelu sa na prvých troch miestach, ktoré získavajú grant 4.000 EUR, umiestnili nasledovné tímy:

1) Lenka Haniková (Denník Korzár), Radoslav Marek (Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

2) Lucia Gavenčiaková (novinárka na voľnej nohe), Tereza Vahančíková (novinárka na voľnej nohe)

3) Július Buday (TV Bratislava), Michal Frank (Denník Korzár)

Všetkým trom tímom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich, pevne veríme že kvalitné, investigatívne výstupy. Podľa avizovaných plánov jednotlivých tímov sa môžeme tešiť na kombináciu viacerých typov mediálnych formátov – článok, TV reportáž či podcast.

Veľmi sa tešíme z toho, že množstvo prihlášok, ktoré sme obdržali v rámci druhého kola súťaže, sa v porovnaní s prvým kolom výrazne zlepšilo. Pripisujeme to aj tomu, že viacero tímov sa aktívne zapojilo do nášho Workshopového týždňa a využilo možnosť konzultovať svoj postup a prípravu investigatívneho plánu s organizačným tímom, či externými odborníkmi.

Viaceré investigatívne plány súťažiacich tímov boli porotou hodnotené ako veľmi kvalitné, a preto by bola škoda, keby neboli zrealizované. Všetky tieto tímy sme vyzvali, aby svoje investigatívy, ak im to možnosti a čas dovolia, uskutočnili. Motiváciou je získanie ceny 4.000 EUR, ktorá bude udelená tej najlepšej finálnej investigatíve vybranej odbornou porotou len spomedzi tých, ktoré realizovali tímy bez grantu.

Európsky Dialóg bude všetkým tímom pracujúcim na svojich investigatívach k dispozícií na konzultácie počas celých dvoch mesiacov, ktoré majú na dokončenie svojich investigatív (do 30. júna 2021). Jeho tím už teraz pracuje na príprave nových workshopov a ďalších príležitostí pre profesný rozvoj novinárov a ostatných mediálnych pracovníkov, nielen zo Slovenska.

 


Pozadie

Projekt Media4Change – Future Story Lab organizujú National Institute for Social Integration (Litva) a Európsky Dialóg (Slovensko) s cieľom podporiť spoluprácu, inovácie, profesionálne štandardy a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu obsahu v oblasti investigatívnej žurnalistiky v Litve a na Slovensku. Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky a Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy si kladú za cieľ podporovať novinárov a médiá, ktoré vytvárajú investigatívne príbehy miestneho významu so zameraním na otázky verejného záujmu, najmä tie, ktoré nie sú dostatočne pokryté alebo vôbec exponované.

Celý projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tohto článku nepredstavuje schválenie jeho obsahu. Ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek z informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Comments are disabled.