Druhé kolo Súťaže najlepšej lokálnej investigatívy 2021 je v plnom prúde! Od 12. do 16. apríla sa uskutočnil Workshopový týždeň plný množstva inšpiratívnych a kreatívnych online workshopov a diskusií, ktoré boli organizované Európskym Dialógom na Slovensku a Media4Change (NISI) v Litve. Partneri koordinujú postup v celej súťaži a spolupracovali aj na príprave workshopov. Niektoré časti boli vďaka tomu medzinárodné a otvorené pre súťažiacich z oboch krajín. Tím Európskeho Dialógu sa teší, že po skončení workshopov obdržal dokopy 10 prihlášok od slovenských tímov zložených minimálne z dvoch novinárov (zástupcov rôznych redakcií a nezávislých novinárov).

Cieľom a motiváciou organizátorov bolo uľahčiť participujúcim novinárom proces vytvárania alebo vylepšenia investigatívnych plánov, prehľbiť ich analytické schopnosti a znalosti v oblasti investigatívnej žurnalistiky a zoznámiť ich s dôležitými témami z oblastí, o ktoré sa zaujímajú. Preto pre nich pripravili diskusie a workshopy vedené expertmi z akademického prostredia i praxe. Dôraz bol kladený aj na vytvorenie a podporu spolupráce, a to na národnej i medzinárodnej úrovni. Účastníci sa zoznámili s komunitou Media4Change a tým, čo všetko im ponúka. Európsky Dialóg aj zástupcovia NISI (litovského koordinátora) s nimi diskutovali o prednostiach zapojenia sa do komunity a možnostiach, ako v jej rámci môžu spolupracovať, vzdelávať sa a lepšie komunikovať s publikom a čitateľmi – prostredníctvom online nástrojov, ale aj podujatí, konzultácií, alebo mentoringu.

Záver každého dňa bol venovaný diskusiám s účastníkmi, konzultáciám, a tzv. matchmakingu. Išlo o proces dohadzovania, teda umožnenie participujúcim jednotlivcom nájsť si kolegov do svojho tímu. Počas niekoľkých dní pred uzávierkou mali účastníci súťaže možnosť konzultovať aj pracovné verzie investigatívnych návrhov a obdržať detailnejšiu spätnú väzbu.

Tím Európskeho Dialógu sa teší z toho, že jeho pozvanie prijali mnohí veľmi významní odborníci z oblasti investigatívnej žurnalistiky, mediálnej tvorby, korupcie, životného prostredia a ľudských práv. S účastníkmi diskutovali, podelili sa o svoje pohľady a názory, poskytli im odborné rady a zoznámili ich s témami, ktoré je dôležité mediálne pokryť.

Pavla Holcová z Českého centra investigatívnej žurnalistiky viedla 3-hodinový workshop o osvedčených postupoch v investigatívnej žurnalistike, doc. Juraj Rusnák z Katedra komunikačných a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove mal prednášku na tému investigatívna žurnalistika v priestore digitálnych médií (vrátane výberu vhodnej hypotézy a metodológie) a doc. Ján Hacek, vedúci Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, uviedol účastníkov do témy otvorených zdrojov a dátovej investigatívnej žurnalistiky.

Dôležité témy z oblasti ľudských práv prezentovala Alena Krempaská, programová riaditeľka Inštitútu ľudských práv. Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko, sa s kolegami venovala environmentálnym témam, a Ľuboš Kostelanský, projektový koordinátor v Transparency International Slovensko, predstavil témy z oblasti korupcie a transparentnosti.

Účastníci tiež spoznali interaktívne nástroje na prezentáciu dát a mediálnych výstupov, ako aj užitočné medzinárodné príležitosti pre profesionálny rast – napr. program Stars4Media, ktorý prezentovala Catalina Dumbraveanu z Foundation Euractiv alebo Environmental Investigative Forum, ktoré prezentovali Tsvetelina Tomova a Alexandre Brutelle. Melinda Simonová z Nadácie Ekopolis a manažérka programu Active Citizens Fund sa podelila o poznatky z oblasti aktívneho občianstva a porozprávala ako osvedčené postupy môžu fungovať v médiách v rámci zapojenia publika (prístup “engaged journalism”).

Litovským partnerom sa podarilo zabezpečiť veľmi inšpiratívnych medzinárodných speakrov a týchto podujatí sa mohli zúčastniť aj slovenskí súťažiaci, nakoľko boli po anglicky. Mali tak možnosť vypočuť si Davida Kaplana – riaditeľa Global Investigative Journalism Network – a Megan Lucero, riaditeľku organizácie Bureau Local zaoberajúcu sa lokálnou investigatívnou žurnalistikou a interakciami s publikom a čitateľmi.

O úspechu Workshopového týždňa svedčí to, že napriek nepovinnej účasti sa väčšina účastníkov súťaže  aktívne zapojila do jednotlivých online podujatí a diskusií, konzultovala svoje návrhy a prejavila záujem o ďalšiu spoluprácu a vzdelávanie v rámci Media4Change komunity. Účastníci ocenili aktívny, starostlivý a priateľský prístup organizátorov. Vďaka matchmakingu vznikli tri nové tímy.

Účastníci workshopov sa počas nich inšpirovali a načerpali nové vedomosti, ktoré im pomohli vypracovať kvalitnejšie investigatívne návrhy. Pre niektorých z nich ide o prvú skúsenosť s investigatívnou žurnalistikou. Všetky prihlášky v týchto dňoch posudzuje odborná porota, ktorá každému investigatívnemu plánu udelí body a tri tímy s najväčším počtom bodov získajú grant 4.000 EUR. Tieto peniaze budú slúžiť k tomu, aby víťazné tímy novinárov v priebehu dvoch mesiacov zrealizovali svoje návrhy.

Výsledky druhého kola budú vyhlásené 5.5.2021. Ohrdnutí však nezostanú ani tí, ktorým grant udelený nebude. Ak svoje investigatívy predsa len uskutočnia, budú mať možnosť získať cenu 4.000 EUR určenú pre ten najlepší výsledok. Rovnakým spôsobom súťaž prebieha aj v Litve.

 


Pozadie

Projekt Media4Change – Future Story Lab organizujú National Institute for Social Integration (Litva) a Európsky Dialóg (Slovensko) s cieľom podporiť spoluprácu, inovácie, profesionálne štandardy a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu obsahu v oblasti investigatívnej žurnalistiky v Litve a na Slovensku. Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky a Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy si kladú za cieľ podporovať novinárov a médiá, ktoré vytvárajú investigatívne príbehy miestneho významu so zameraním na otázky verejného záujmu, najmä tie, ktoré nie sú dostatočne pokryté alebo vôbec exponované.

Celý projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tohto článku nepredstavuje schválenie jeho obsahu. Ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek z informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

 

Cover photo: Angela_Yuriko_Smith, pixabay.com

Comments are disabled.