Európsky Dialóg spolu s litovským partnerom National Institute for Social Integration usilovne pracuje na vývoji online platformy pre Media4Change komunitu. Naším zámerom je vytvorenie širokej slovenskej a medzinárodnej siete a interaktívneho priestoru pre novinárov, ďalších profesionálov z oblasti médií, expertov na rôzne témy (napr. ľudské práva) a zástupcov zraniteľných sociálnych skupín.

Webová platforma je stále v procese výstavby, no prvým krokom k budovaniu našej Media4Change komunity je vytvorenie Facebook skupiny, do ktorej by sme veľmi radi pozvali všetkých zástupcov vyššie uvedených skupín. Odkaz na súkromnú FB skupinu komunity nájdete TU.

Ako bude komunita rásť, bude tiež prinášať viac profesných príležitostí. Najväčšie benefity pripojenia sa k Media4Change komunite už teraz sú:

  • Výmena nápadov, ktorá vedie k spolupráci na novinárskych/mediálnych projektoch (tzv. Ideas Market a matchmaking);
  • Ľahší prístup k novinárom/médiám z celej Európy, viac interakcií;
  • Inovatívne a užitočné nástroje pre novinárov a médiá;
  • Pravidelné informácie o otvorených výzvach a ďalších príležitostiach pre novinárov a ďalších profesionálov z oblasti médií;
  • Nové kompetencie, ktoré pomôžu novinárom pri práci;
  • Diskusie na zaujímavé témy spojené s výmenou skúseností a nápadov;
  • Nadviazanie nových cenných kontaktov a výmena informácií (nie len s novinármi a expertmi, ale aj zástupcami zraniteľných sociálnych skupín – napr. národnostných, náboženských, či sexuálnych menšín).

Za účelom podpory nadviazania spolupráce a výmeny nápadov sme vytvorili aj online “Ideas Market”, ktorý predstavuje priestor na Google Drive a nájdete ho TU. Z dôvodov ochrany dát a bezpečia účastníkov je potrebné sa najskôr registrovať prostredníctvom tohto formulára. Ideas Market priestor je určený pre všetkých členov Media4Change komunity, no najmä pre tých, ktorí nie sú na Facebooku, alebo sa necítia komfortne zdieľať svoje nápady či názory vo FB skupine.

V nasledujúcich mesiacoch sa môžete tešiť na spustenie interaktívnej online platformy s množstvom užitočných funkcionalít uľahčujúcich vysokokvalitnú novinársku prácu a otvorenosť médií smerom k verejnosti viacerými spôsobmi. Približne v polovici júna spustíme registráciu na platformu, ktorá bude plne funkčná so všetkými svojimi nástrojmi na jeseň 2021. Do tej doby už však spoločne vytvoríme pomerne širokú Media4Change komunitu a radi v nej privítame čo najviac členov, ktorí z nej budú benefitovať a vďaka ktorým bude bohatšia, prinášať viac zážitkov a možností a bude stáť na čele neustále sa meniaceho mediálneho prostredia.

 


Pozadie

Projekt Media4Change – Future Story Lab organizujú National Institute for Social Integration (Litva) a Európsky Dialóg (Slovensko) s cieľom podporiť spoluprácu, inovácie, profesionálne štandardy a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu obsahu v oblasti investigatívnej žurnalistiky v Litve a na Slovensku. Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky a Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy si kladú za cieľ podporovať novinárov a médiá, ktoré vytvárajú investigatívne príbehy miestneho významu so zameraním na otázky verejného záujmu, najmä tie, ktoré nie sú dostatočne pokryté alebo vôbec exponované.

Celý projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tohto článku nepredstavuje schválenie jeho obsahu. Ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek z informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

 

Cover photo: Free-Photos, pixabay.com

Comments are disabled.