Od 27. marca do 2. apríla sme mali tú česť hostiť v Trnave Erasmus+ školenie, ktoré ponúkalo účastníkom nielen zábavu, ale aj príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti na dôležité témy späté s mediálnymi a digitálnymi gramotnosťami. Mali sme tú česť privítať skvelých a motivovaných účastníkov zo Slovenska, Belgicka, Litvy, Nemecka, Poľska, Maďarska, Česka a Talianska.

Počas školenia sme sa venovali viacerým aspektom mediálnej gramotnosti prostredníctvom rôznych aktivít, workshopov a diskusií. Naši účastníci mali príležitosť vzdelávať sa v oblastiach nových médií a informačnej gramotnosti, diskutovať o vplyve sociálnych médií a zdieľať svoje bohaté skúsenosti s ich pozitívnym aj negatívnym vplyvom. Odborníci na digitálnu bezpečnosť a fact-checking sa s nimi podelili o svoje vedomosti a skúsenosti v týchto dôležitých oblastiach. Okrem toho sme sa venovali aj rozvoju kritického myslenia a identifikácii logických pochybení v každodennom živote.

Jedným z bodov nášho programu bola aj návšteva Mestskej televízie Trnava, kde sme mali možnosť spoznať prostredie televíznej produkcie a diskutovať s odborníkmi v tomto odbore. Následne do priestorov kancelárie Európskeho Dialógu zavítali tiež šéfredaktorka a supervízorka študentského univerzitného časopisu Attelier v Trnave, ktorá s nami zdieľala svoje skúsenosti a pohľady na mediálnu gramotnosť a mediálnu tvorbu ako takú ako aj výzvy ktorým čelí.

Súčasťou školenia bola aj praktická časť, kde si účastníci v pracovných skupinách vyskúšali tvorbu nových foriem edukačného multimediálneho online obsahu. Výsledky ich práce budú v lete dostupné na našom webe a obsahovo sa budú týkať jednotlivých tematických okruhov školenia.

Veríme, že týchto spoločných 7 dní prinieslo nové impulzy a motiváciu pre všetkých zúčastnených. Veríme, že nové poznatky a aktivity predstavené počas školenia pomôžu našim účastníkom v ich práci s mládežou a v rozvoji mediálnej gramotnosti seba, ale najmä mládeže, s ktoru prcujú. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich aktívny prístup a prínos k tomuto tréningovému školeniu. Ich zapojenie a ochota zdieľať svoje skúsenosti boli kľúčové pre úspech celého projektu.

Comments are disabled.