Hlavnou výsadou demokracie je právo občanov podieľať sa na rozhodovacích a politických procesoch, ako aj aktívne prispievať k zlepšovaniu a budovaniu komunít, v ktorých žijeme. Veľa ľudí, najmä mladých, je však voči politike apatickí, nevolia, nezaujímajú sa o dianie okolo seba a už vôbec nie sú aktívni vo svojej komunite. Navyše mladí ľudia a celá spoločnosť pod vplyvom viacerých kríz čoraz viac inklinujú k konšpiračným teóriám a hoaxom, ktoré do značnej miery podkopávajú dlho budované piliere demokracie v Európe.  Ako s tým všetkým bojovať? Zúčastnite sa nášho školenia Civic Survival Kit, ktorého cieľom je zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou vo viacerých oblastiach súvisiacich s konceptom aktívnej participácie, medzi ktoré patrí napríklad aj dobrovoľníctvo a advokácia mládeže.

Koho hľadáme?
3 motivovaných pracovníkov s mládežou, učiteľov, trénerov, facilitátorov, mentorov, koučov, projektových manažérov a rôznych pracovníkov mimovládnych organizácií vo veku 18+ s plynulou angličtinou, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o participácii a jej rôznych konceptoch, nástrojoch a súčasných trendoch.

Kedy a kde?
8-dňové školenie sa uskutoční od 24. apríla do 1. mája 2023 (vrátane cestovných dní) v Hrnčiarovciach nad Parnou (Slovensko) vo veľmi peknom penzióne Na Mlyne (http://www.namlyne.sk/-o-nas). Ubytovanie sa nechádza na okraji Trnavy a očarí vás skutočne veľmi príjemnou a útulnou atmosférou. Ubytovanie a stravu zabezpečíme my a cestovné náklady budú účastníkom preplatené hneď po školení po predložení požadovaných dokladov.

Aké kompetencie účastníci získajú?
Účastníci získajú široké spektrum kompetencií zodpovedajúcich aktuálnym trendom v oblasti občianskej a politickej participácie:
● porozumejú konceptu participácie a jej významu pre udržanie demokracie v Európe;
● zoznámia sa s rôznymi online a offline nástrojmi, ktoré pomáhajú podporovať občiansku a politickú participáciu;
● zistia, prečo je dobrovoľníctvo dôležité a aké rôzne spôsoby existujú, ako sa zapojiť do budovania a zlepšovania našich komunít;
● spoznajú koncept participácie založenej na dôkazoch a vhodné nástroje;
● objavia koncept (mládežníckej) advokácie a typy kampaní, ktoré sú v súčasnosti najefektívnejšie;
● získajú poznatky o štruktúrach inštitúcií EÚ a možnostiach zapojenia sa do rozhodovacieho a politického procesu na európskej úrovni;
● získajú nové kompetencie v oblasti mediálnej gramotnosti, ktorá je nevyhnutnou výbavou každého aktívneho občana;
● zvýšia svoje povedomie o príčinách nárastu populizmu, extrémizmu a radikalizácie medzi mladými ľuďmi ao spôsoboch, ako ich riešiť.

Deadline na prihlásenie:
Uzávierka prihlášok je 15.3.2023 o 00:00 SEČ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním životopisu a krátkeho motivačného listu na adresu info@europskydialog.eu.

Comments are disabled.