Pre technických gigantov ako Google, Meta, Twitter, či Youtube sa menia pravidlá. Veľké spoločnosti majú čeliť prísnejším pravidlám v Európskej únii kvôli vysokému počtu užívateľov.[1]

Akt o digitálnych službách

Nové pravidlá sú zahrnuté v Akte o digitálnych službách.[2] Veľké platformy budú podľa neho musieť spĺňať prísnejšie povinnosti. Musia predchádzať rizikám ako je šírenie dezinformácií alebo nelegálneho obsahu. Taktiež by mali podliehať externému a nezávislému auditu.[3]

Za veľmi veľké platformy a vyhľadávače sú v tomto dokumente považované také, ktoré majú viac ako 45 miliónov aktívnych užívateľov mesačne. [4]

Veľké platformy by mali zdieľať dáta s autoritami a výskumníkmi. Prijať by mali tiež tzv. Kódex správania sa. Ten zahrňuje pravidlá, ktoré by mali slúžiť ako základ pre už existujúce pravidlá v rámci EÚ. [5]

Európska komisia dala online platformám čas do 17. februára, aby poskytli údaje o množstve užívateľov. Platformy označené ako veľké na to majú štyri mesiace, inak im hrozí pokuta. [6]

Veľké platformy budú musieť odviezť 0,05% ich globálnych ročných obratov Európskej komisii na podporu Aktu o digitálnych službách.[7]

Najväčšie platformy v Európskej únii

Medzi najväčšie online platformy v rámci EÚ patrí Youtube s počtom 407 miliónov, Facebook s 255 miliónmi užívateľov, Instagram s 250 miliónmi užívateľov, TikTok 125 miliónov užívateľov, ďalej sa medzi najväčšími platformami nachádza aj Twitter, LinkedIn a Snapchat[8].

Najpoužívanejšími vyhľadávačmi sú Google s 332 miliónmi užívateľov, Wikipédia so 151 miliónmi užívateľov a Bing so 107 miliónmi užívateľov.[9]

Niektoré platformy ponúkajú niekoľko produktov, ktoré využívajú milióny ľudí. Google ponúka služby ako vyhľadávač – 332 miliónov užívateľov, Google mapy s 278 miliónmi užívateľov a obchod Google Play s 274 miliónmi užívateľov. Pod Google spadá taktiež Youtube.[10]

Taktiež Meta vlastní niekoľko platforiem fungujúcich v Európskej únii. Sociálne siete Facebook, Instagram a Whatsapp majú dokopy niekoľko stoviek miliónov aktívnych užívateľov [11].

Apple sa vyjadrilo, že „má v úmysle a na dobrovoľnom základe zosúladiť každú z existujúcich Appstores s existujúcimi požiadavkami Aktu o digitálnych službách.“[12] Apple má len na AppStores asi 45 miliónov užívateľov. Pravidlá chce ale použiť aj na užívateľov Mac počítačov, Apple Watch a TV a tiež Apple Books.[13]

Veľké množstvo technických spoločností, ktoré budú podliehať novým pravidlám pochádza zo Spojených štátov amerických. Medzi jednu z najpoužívanejších sociálnych sietí sa stala aj čínska platforma TikTok.

TikTok zdvojnásobilo svoje úsilie o rozptýlenie obáv ohľadom svojho prístupu k zaisteniu bezpečnosti európskych užívateľov a „ich dát, najmä v súvislosti s novou reguláciou.“[14] Spoločnosť chce otvoriť Centrum pre transparentnosť a zodpovednosť v Dubline. Taktiež chce otvoriť tri dátové centrá v Európe, ktoré by držali dáta užívateľov v rámci EÚ.[15]

Ochrana užívateľov online platforiem

Prostredníctvom prísnejších pravidiel chce Európska únia zabrániť šíreniu takýchto príspevkov a zároveň chce zlepšiť ochranu detí a tínedžerov v online priestore.[16]

Platformy ako Facebook, Instagram, Twitter už v minulosti mali problémy so šírením dezinformácií alebo nebezpečného obsahu. [17] Meta čelila niekoľkým obvineniam zo šírenia nevhodného obsahu na svojich platformách Facebook a Instagram. Napríklad prípad kedy Francis Haugenová, bývalá zamestnankyňa Mety, vypovedala o praktikách spoločnosti a ich dopade na užívateľov.[18] Taktiež je spojená aj so šírením dezinformačných správ.[19]

V Európskej únii už funguje Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR. Jeho úlohou je chrániť osobné údaje občanov Európskej únie. Ak sa dáta dostanú mimo Európsku úniu, platia pre spoločnosť, ktorá dáta vyviezla, rovnaké pravidlá ako v EÚ.[20]

Comments are disabled.