Celý svet v posledných rokoch čelí enormnému nárastu dezinformácií a hoaxov, ktoré sa v digitálnom globalizovanom svete šíria mimoriadne rýchlo a efektívne. Navyše podľa štatistík ľudia, no najmä mládež, trávia v online priestore – na sociálnych médiách veľmi veľa času.  Aby sa však nestali obeťami konšpirácií a dezinformácií, je nevyhnutné, aby získali viaceré kompetencie v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Problémom ale je, že školské osnovy buď vôbec neobsahujú hodiny mediálnej výchovy, alebo takéto kurzy nie sú dostatočne efektívne, keďže samotní učitelia a pracovníci s mládežou nemajú potrebné zručnosti. Mediálna gramotnosť je zároveň dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou. Rastúci sklon ku konšpiráciám a hoaxom značne polarizuje spoločnosti a priamo ohrozuje stabilitu demokracie a jej inštitúcií. Porozumieť obrovskému množstvu informácií a orientovať sa v nich a vedieť rozlíšiť kvalitný mediálny obsah od skreslených informácií a dezinformácií je v dnešnej dobe nevyhnutná zručnosť. Európsky Dialóg si to uvedomuje a preto prichádza so školením Erasmus+ pre pracovníkov s mládežou s cieľom podporiť a zlepšiť mediálnu gramotnosť pracovníkov s mládežou, ktorí následne budú môcť nadobudnuté vedomosti využívať vo svojej každodennej činnosti, ale najmä pri práci s mládežou.

Koho hľadáme?
Hľadáme 3 motivovaných pracovníkov s mládežou, učiteľov, trénerov, facilitátorov, mentorov, koučov, projektových manažérov a rôznych zamestnancov mimovládnych organizácií vo veku 18+ s plynulou angličtinou, ktorí majú záujem objavovať svet mediálných gramotností.

Kedy a kde?
7-dňové školenie bude prebiehať od 27. marca do 2. apríla 2023 (vrátane cestovných dní) v Hrnčiarovciach nad Parnoz, vo veľmi peknom penzióne Na Mlyne (http://www.namlyne.sk/-o-nas). Ubytovanie a stravu zabezpečíme my a cestovné náklady budú účastníkom preplatené hneď po školení po predložení požadovaných dokladov.

Aké kompetencie účastníci získajú?
Účastníci získajú široké spektrum kompetencií zodpovedajúcich aktuálnym trendom v oblasti mediálnej gramotnosti:
● pochopia dôležitosť mediálnej gramotnosti a jej nezastupiteľnú úlohu v dnešnom digitálnom svete;
● spoznajú najnovšie komplexné prístupy k mediálnej gramotnosti, vrátane tých, ktoré sú väčšinou prehliadané;
● zlepšia svoju úroveň mediálnej gramotnosti a budú vedieť lepšie vzdelávať mladých ľudí v tejto oblasti;
● oboznámia sa s konceptom a nástrojmi kritického myslenia;
● osvoja si efektívne metódy overovania faktov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou balíka osobných kompetencií nielen pracovníka s mládežou, ale každého zodpovedného občana;
● dozvedia sa, ako dnešný svet sociálnych médií ovplyvňuje duševné zdravie mladých ľudí a ako môžu v tomto smere pomôcť;
● získať zručnosti pri vytváraní kvalitného, moderného a pútavého mediálneho obsahu, ktorý osloví mladých ľudí na sociálnych sieťach;
● naučia sa vytvárať interaktívne mediálne výstupy, ako sú animované videá, story mapy, infografiky atď.;
● rozšíria svoju sieť a vybudujú nové partnerstvá, ktoré pomôžu udržať a znásobiť zručnosti získané počas školenia;

Deadline na prihlásenie:
Uzávierka prihlášok je 20.2.2023 o 00:00 SEČ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním životopisu a krátkeho motivačného listu na adresu info@europskydialog.eu.

 

Comments are disabled.