Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine ubehol takmer rok. Aj keď intenzita informácií z médií utícha, táto spoločenská situácia na nás vplýva aj naďalej.

Najväčší dopad to má samozrejme na ľudí, ktorí sú ruskou agresiou primárne zasiahnutí. Ide o mnoho nevinných bojujúcich vojakov, ktorí sú nedobrovoľne jej súčasťou. Ďalej sú to ich rodiny a v neposlednom rade aj obyvateľstvo žijúce na územiach, ktoré sú konfliktom akokoľvek zasiahnuté.

No narušenie suverenity samostatného štátu vynára mnoho otázok aj u nás, naoko nezainteresovaných. Núti nás to zmýšľať sa, ako stabilná je nezávislosť našej vlastnej krajiny a nakoľko je sloboda v našom štáte samozrejmosťou. Nehovoriac o denných úmrtiach nevinných, ktoré automaticky spúšťajú otázky týkajúce vlastnej existencie. V takýchto myšlienkových pochodoch je jednoduché podľahnúť negatívnym emóciám a stále viac a viac sa v týchto úvahách strácať. Práve preto je potrebné zachovať si návyky, ktoré nám pomôžu toto obdobie čo najlepšie zvládnuť.

Kroky ku zlepšeniu psychického prežívania

Európska organizácia Mental Health Europe sa zaoberá prevenciou a pozitívnym psychickým zdravým ľudí. Táto mimovládna organizácia vypracovala zoznam jednoduchých krokov, ako v tomto období ostať v psychickej pohode a ako predchádzať negatívnym dôsledkom vojnového konfliktu v našich životoch.

V prvom rade je dôležité byť v blízko svojej rodine a priateľom. Sú to osoby, s ktorými môžeme zdieľať naše pocity v bezpečnom prostredí. Tiež nám naši blízki zabezpečujú stabilitu a oporu, z ktorej môžeme čerpať. Súčasne je dôležité pokračovať vo svojom každodennom živote tak, ako doteraz. Tento stereotyp nám poskytuje potrebnú istotu, pre zvládanie každodenného života. Okrem toho by sme si mali uvedomovať radosť z malých úloh zvládnutých v priebehu dňa. A aj keď je dôležité mať prehľad o aktuálnej situácii, ešte dôležitejšie je vedieť si určiť hranice a nezahlcovať sa zbytočne množstvom informácií, ktoré môžu spôsobiť väčší stres a úzkosť. Tieto pocity, ako aj pocity bezmocnosti sa môžu zmierniť napríklad podporou alebo aktívnou pomocou druhým, ale nezabúdať svoje limity.

Na začiatku vypuknutia invázie zverejnil aj Český červený kríž desatoro psychickej hygieny, vďaka ktorým môžu ľudia lepšie spracovať svoje prežívanie. Okrem vyššie zmieneného, píšu hlavne o práci s vlastnými myšlienkami. Ako poznať svoje limity a ako komunikovať s okolím. O dôležitosti vlastných hraníc, hlavne v pomoci druhým.

Implikáciou týchto malých krokov do našich životov môžeme skvalitniť svoje každodenné fungovanie, nie len počas krízových situácii. No v kríze z nich čerpáme najviac a prispievame tak nie len k skvalitneniu svojho života, ale aj života nášho okolia. Preto, poďme smelo do toho!

Comments are disabled.