Si mladý človek od 18 do 30 rokov, ktorému nie je jeho okolie ľahostajné a chcel by si prispieť k jeho rozvoju? A čo tak ísť na to rovno „zhora“ a pokúsiť sa presadiť európske riešenia, ktoré by boli uplatniteľné aj v ostatných členských štátoch EÚ? Máš navyše vzťah k médiám a zaujímaš sa o ich tvorbu? 

TAK HĽADÁME PRÁVE TEBA! 🙂

Európsky Dialóg spolu s partnermi z Talianska, Portugalska a Francúzska hľadá v rámci Erasmus+ projektu s názvom Youth is EU 8 motivovaných mladých ľudí zo Slovenska, ktorí sa chcú zapojiť do mentorského programu, súčasťou ktorého budú viaceré zaujímavé aktivity ale aj finančná odmena!

Čo účastníci získajú?

  • Stanú sa aktívnejšimi európskymi občanmi, ktorí sú si vedomí svojich práv v rámci EÚ
  • Zvýšia svoje vedomosti a kompetencie o politikách EÚ ako aj problémoch a výzvach európskej spoločnosti
  • Stanú sa ambasádormi a multiplikátormi medzi svojimi rovesníkmi a rozšíria svoju sieť domácich a medzinárodných kontaktov o aktívnych Európanov
  • Za pomoci skúsených mentorov sa naučia produkovať podcasty a videá a budú mať príležitosť takéto mediálne výstupy aj vytvoriť, alebo participovať na ich obsahu.
  • Zúčastnia sa 6 dňového tréningu v Bologni (Taliansko) v termíne od 5-12.september 2022. Spoločne s ostatnými vybranými ambasádormi z Talianska, Portugalska a Francúzska ako aj s mentormi a expertami sa účastníci podelia o svoju víziu EÚ, ako aj perspektívy aktívneho občianstva a získajú potrebné kompetencie v oblasti tvorby médií a organizácie podujatí.
  • Získajú možnosť zorganizovať lokálne aktivity pre svojich rovesníkov za pomoci organizačného tímu Európskeho Dialógu.
  • Budú participovať na vytvorení efektívnych európskych riešení pre lepšiu budúcnosť EÚ so zameraním sa na konkrétne citlivé otázky ako napr. zamestnanosť, životné prostredie atď.). Tie budú následne pridané na webovú stránku projektu a registrovaní používatelia budú za nápady hlasovať. Víťazné nápady sa následne viac rozpracujú a budú predstavené európskym politickým predstaviteľom.
  • Každý účastník mentorského programu Youth is EU získa odmenu 300 EUR.

Staňte sa aktívnymi európskymi občanmi, mladými lídrami a pomôžte svojimi aktivitami a záujmom zmapovať záujmy a potreby európskej mládeže a posilniť postavenie mladých ľudí pri prijímaní opatrení a formovaní budúcej podoby Európskej únie!

Dokedy sa môžete prihlásiť?

Deadline na prihlásenie je do 25.6.2021 (00:00 CET). V prípade záujmu pošlite krátky motivačný list spolu s CV na adresu info@europskydialog.eu. V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na uvedenej adrese.

Comments are disabled.