Európsky Dialóg v máji zorganizoval dve multiplikačné podujatia k nášmu projektu DiGi YOUTH, ktoré zožali medzi pracovníkmi s mládežou naozaj úspech!

Podujatia odštartovali DiGi YOUTH Infoseminárom, ktorý Európsky Dialóg v spolupráci s Katedrou politických vied zorganizoval dňa 26.mája 2022 na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zámerom podujatia bolo ukázať pracovníkom s mládežou a učiteľom pochádzajúcim z rôznych prostredí, aké efektívne nástroje uľahčujúce a zefektívňujúce prácu s mládežou v digitálnom prostredí naše DiGi YOUTH partnerstvo vyvinulo.

Na podujatie prijali pozvanie zástupcovia viacerých neziskových organizácií pracujúcich s mládežou ako aj mnohí učitelia stredných a vysokých škôl. Podelili sa o rôzne skúsenosti z oblasti online vzdelávania, ktoré sa počas covid pandémie stalo ich dennou realitou takmer na dva roky. Všetci si vďaka tomu uvedomili ako veľmi dôležité je vedieť robiť digitálne vzdelávanie (či už formálne alebo neformálne) kvalitne a pútavo. Aj preto sa rozhodli prísť sa oboznámiť sa s inováciami, ktoré sme v tejto oblasti vytvorili.

Prvá časť infosemináru bola venovaná detailnému predstaveniu všetkých výstupov projektu, teda DiGi YOUTH online Hubu, dvoch manuálov pre digitálnu prácu s mládežou a simulačnej hry, ktorá je skvelým nástrojom, vďaka ktorému sa dokážu pracovníci s mládežou pripraviť na výzvy digitalizácie v oblasti vzdelávania.

V druhej časti tím Európskeho Dialógu účastníkom ukázal aké druhy financovania, ktoré pre svoju prácu s mladými ľuďmi môžu využiť, ponúka Európska únia. Predstavili im rôzne typy programov a projektových výziev ako napr. Erasmus+, Európsky zbor solidarity, CERV, regionálne granty ako napr. Vyšehradský fond, rôzne nadácie a podobne. Dozvedeli sa tiež o zaujímavých tipoch a radách ako dobre manažovať projekty a čoho sa naopak vyvarovať.

Druhé multiplikačné podujatie sa uskutočnilo na ďalší deň 27. mája 2022 v priestoroch kancelárie Európskeho Dialógu. Zúčastnila sa na ňom menšia skupina motivovaných pracovníkov s mládežou, ktorí chcú robiť svoju prácu dobre a neustále sa v nej zlepšovať. Podujatie malo totožnú štruktúru ako to prvé a záverom absolvovali účastníci aj workshop, ktorý bol zameraný na výmenu skúseností a navrhovanie inovatívneho online podujatia.

Obe podujatia mali skutočne úspech, zúčastneným pracovníkom  s mládežou a učiteľom sa DiGi YOUTH nástroje veľmi páčili, najmä simulačná hra a online interaktívna mapa s príkladmi dobrej praxe. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú vo svojej praxi s mladými ľuďmi a budú tieto info šíriť ďalej v rámci svojich sietí.

Vyskúšali ste už DiGi YOUTH nástroje? Všetky nájdete na našom webe https://www.digi-youth.com/#/en/news. Registrujte sa ešte dnes a využívajte všetky benefity nášho Hubu! Tešíme sa na návštevu a Váš feedback

Comments are disabled.