Európsky dialóg spolu s partnermi hľadá účastníkov nového tréningu s názvom Media on Environment!

O čom bude tréning?

Médiá zohrávajú v modernej spoločnosti dôležitú úlohu a sú hlavným zdrojom informácií pre väčšinu občanov. Spôsob podávania správ a prezentácie informácií môže zohrávať významnú úlohu vo verejnej sfére a ovplyvňovať politické a spoločenské dianie, ako aj formovať verejnú mienku. Toto je obzvlášť viditeľné v prípade tém, ktoré vyvolávajú zložité a niekedy polarizované diskusie. Do tejto kategórie patria aj otázky životného prostredia. Navyše je často ťažké komplexne pochopiť všetky súvisiace témy, čo môže viesť k vyšším sklonom k ​​manipulácii a nižšiemu kritickému mysleniu o prezentovaných informáciách a dátach.

Vďaka tréningu účastníci lepšie pochopia témy dezinformácií s osobitným zameraním na environmentálne témy v Európe a mimo nej. Toto je rozhodujúci východiskový bod pre efektívny proces učenia a pre tvorbu koherentného a hodnotného obsahu. Je dôležité získať pohľad na to, ako dezinformácie ovplyvňujú vnímanie týchto tém a ako možno zvýšiť  povedomie v tejto oblasti ako aj úroveň mediálnej produkcie.

Viac informácií o kontexte školenia nájdete na tejto stránke.

Koho hľadáme?

  • Mladých tvorcov médií a tvorcov online obsahu so záujmom o environmentálne témy od 18-30 rokov.
  • Podmienkou účasti je aktívne ovládanie anglického jazyka.
  • Tréningu sa zúčastní 17 účastníkov z 8 krajín: Slovenska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Bulharska, Čiernej Hory, Ukrajiny a Arménska.

Kedy a kde sa tréning uskutoční?

7-dňové školenie bude prebiehať od 29. mája do 4. júna 2022 (vrátane dvoch cestovných dní) v meste Trnava. Ubytovanie bude zabezpečené v útulnom hoteli Phoenix (hotelphoenix.sk), kde bude prebiehať aj väčšina programu.

Čo účastníci vďaka tréningu získajú?

  • Kompetencie v oblasti dátovej žurnalistiky a životného prostredia vrátane jeho mediálneho pokrytia;
  • Zlepšia svoju mediálnu gramotnosť a kompetencie kritického myslenia, najmä schopnosti odhaliť dezinformácie a produkovať kvalitný obsah, ktorý poskytuje presné informácie a je príťažlivý pre publikum;
  • Znalosť rôznych zdrojov environmentálnych dát a spôsobu ich prezentácie verejnosti;
  • Schopnosť rýchlejšie a komplexnejšie identifikovať a zdieľať informácie o korupčných činoch v oblasti životného prostredia;
  • Schopnosť používať metódy a nástroje, ktoré môžu implementovať vo svojej budúcej práci;
  • Prístup k transeurópskej sieti mladých tvorcov médií a tvorcov online obsahu zameraných na environmentálne témy, s ktorými môžu nadviazať kontakt a spolupracovať.

Účastníci budú počas tréningu vytvárať mediálne diela a prispejú k vypracovaniu Manuálu pre tvorcov médií. Organizačný tím, tréneri a ďalší odborníci budú poskytovať poradenstvo a podporu počas celého procesu ich mediálnej produkcie. Po školení prejdú účastníci mentorským programom, v rámci ktorého budú ďalej zvyšovať svoje kompetencie v oblasti mediálnej tvorby.

Financovanie:

Ubytovanie, obedy a večere hradí Európsky Dialóg. Projekt je financovaný z European Youth Foundation Rady Európy.

Konečný termín:

Uzávierka prihlášok je 20.05.2022 o 00:00 SEČ.

V prípade záujmu o účasť pošlite svoj životopis a krátky motivačný list na: info@europskydialog.eu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adrese.


Podporené:

Comments are disabled.