Produkcia batérií spôsobuje v súčasnosti obrovskú uhlíkovú stopu, čo má negatívny dopad na životné prostredie. EÚ sa v snahe o zníženie uhlíkovej stopy zaviazala, že do roku 2050 dosiahne obehové hospodárstvo vrátane zavedenia udržateľnejších batérií, ktoré by boli šetrnejšie k životnému prostrediu. Cieľom tohto uhlíkovo neutrálneho hospodárstva je obmedziť produkciu CO2 a využívanie toxických látok prispievajúcim ku globálnemu otepľovaniu. (1)

Pri produkcii batérií, používaných napríklad pri výrobe elektromobilov, sa nadmerne ťažia vzácne suroviny ako sú lítium, kobalt, nikel alebo mangán. Ich zásoby sa preto každým rokom zmenšujú. Dopyt po lítiu, ktoré sa vo veľkom množstve využíva pri výrobe batérií pre elektromobily a modernú elektroniku, však každoročne rastie o viac ako 30 %. Dôvodom je aj zvyšujúci sa počet elektromobilov na cestách. Podľa odhadov EÚ bolo v roku 2019 na cestách 1,8 milióna elektromobilov, do roku 2030 sa odhaduje, že sa toto číslo zvýši až na 30 miliónov.  (2)

Nevýhodou súčasných batérií je, že obsahujú toxické látky ako napríklad kadmium a ortuť, ktoré sa potom uvoľňujú do prostredia. Okrem toho sú ťažko recyklovateľné a ich životnosť je obmedzená počtom nabíjacích cyklov. EÚ sa preto rozhodla zaviesť používanie udržateľnejších a priateľskejších batérií k životnému prostrediu. Cieľom takýchto opatrení má byť efektívnejšie využívanie nerastných surovín, zníženie uhlíkovej stopy, zamedzenie používaniu toxických látok a zavedene prísnejších štandardov týkajúcich sa zberu odpadu z autobatérií a elektromobilov. Tieto batérie by sa následne mohli opätovne použiť (napríklad v energetike), čo by predchádzalo plytvaniu vzácnych surovín. (3)

Podľa Barbary Pompiliovej, francúzskej ministerky pre ekologickú transformáciu, sú udržateľnejšie batérie kľúčovým prvkom pri prechode na bezemisné druhy dopravy. Batérie sa po skončení životnosti zozbierajú, čím sa zamedzí kontaminácii životného prostredia a uvoľňovaniu škodlivých látok do prostredia. (4)

Členské štáty už vyjadrili záujem o začatie rokovania ohľadom sprísnenia právnych predpisov a zavedenia udržateľných batérií, aby sa predchádzalo ďalšiemu znečisteniu a plytvaniu nerastných surovín.

Comments are disabled.