Konzorcium partnerov EURvoice posledných desať mesiacov pracovalo na prvých výstupoch projektu, no doteraz im chýbala príležitosť svoju prácu pred zverejnením prezentovať, otestovať a získať spätnú väzbu. Tá prišla na konci tohto leta, keď sa v gréckych Aténach od 20. do 23. septembra 2021 uskutočnilo školenie pracovníkov s mládežou. Celý projekt sa tak posunul do druhej fázy a dvaja zástupcovia Európskeho Dialógu boli pri tom!

Program podujatia bol nastavený tak, aby umožnil účastníkom aj networkovať a vzájomne sa učiť jeden od druhého, čo je veľmi dôležité pre aktívnu participáciu mládeže a advokáciu, ktoré predstavujú dve hlavné témy celého projektu. Pre predstaviteľov konzorcia to bola po nedávnom interim meetingu len druhá príležitosť na osobné stretnutie a prvá možnosť navzájom si predstaviť ďalších svojich kolegov – pracovníkov s mládežou a zapojiť tak viac ľudí do aktivít EURvoice.

Tréning pracovníkov s mládežou organizovala partnerská organizácia HIGGS vo svojich priestoroch v Metaxourgeio. Formálny program začal prezentáciou prvého výstupu EURvoice: Online hub a virtuálna učebňa. Zahŕňa možnosť pre všetkých záujemcov vytvárať si profily a sieťovať sa s ostatnými, obsahuje databázu rôznych zdrojov (príkladov dobrej praxe), ktorá je vizualizovaná aj vo forme interaktívnej mapy. V súčasnosti existuje približne 50 zdrojov, ale databáza sa neustále rozrastá.

Druhý deň bol venovaný prezentáciám druhého výstupu – učebných osnov workshopov realizovaných každou z partnerských organizácií. Zameriavajú sa na témy ako inkluzívna aktívna participácia, digitálne občianstvo, dobrovoľníctvo a advokácia či občianska zodpovednosť a obsahujú popis aktivity, metodiku a odporúčania týkajúce sa zapojenia mládeže s obmedzenými príležitosťami. Aby boli prezentácie interaktívnejšie, každý partner uskutočnil kratšiu verziu jedného zo svojich workshopov.

Na druhý deň pokračovali prezentácie workshopov, po ktorých nasledovala diskusia o vzdelávacích videách. European Dialogue a TDM2000, ktoré sú zodpovedné za produkciu tohto tretieho výstupu, predstavili naratívne štruktúry, zástupcovia TDM2000 ukázali aj niekoľko záberov z pripravovaného natáčania. Tento deň bol ukončený školením o mentoringu, ktoré predniesla Katja Kolenc z Celje Youth Center. Zamerala sa na online prostredie, keďže tento druh aktivity sa má konať vo virtuálnej triede.

Posledný deň školenia bol venovaný záverečným úvahám o výstupoch EURvoice a praktickým cvičeniam súvisiacim s angažovanosťou mládeže. Tento deň ako aj celé školenie boli ukončené diskusiou o ďalšom postupe, nových nápadoch partnerov a zhodnotením školenia.

Prechádzky po meste Atény a neformálne večere pomohli účastníkom osviežiť sa a preskúmať malý kúsok bohatej gréckej histórie a kultúry. Partneri projektu odchádzali z Atén s dobrou spätnou väzbou od ostatných účastníkov, inšpiráciou a novými nápadmi. Teraz môžu pracovať na finalizácii prvých výstupov EURvoice. Sledujte novinky na platforme EURvoice a sociálnych médiách projektu a získajte tak najnovšie aktualizácie o pokroku v rámci projektu.

Partneri projektu:

European Dialogue, Subjective Values Foundation (Hungary), University of Peloponnese , Celje Youth Center, TDM 2000 International, Federation of Children’s and Youth Municipal Councils

Comments are disabled.