V ťažkých časoch, ktoré aktuálne prežívame si len málo z nás uvedomuje aj krásy, ktoré okolo seba máme. Dni európskeho kultúrneho dedičstva môžeme vnímať ako pozitívnu stránku a pozrieť sa aj na krajšie veci a dedičstvo okolo nás, ktoré mnohokrát prehliadame a považujeme za bežnú súčasť života. Prvým septembrovým dňom odštartovali dni európskeho kultúrneho dedičstva pre rok 2021.

Projekt, ktorý vznikol na základe iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie zažíva každoročne veľký úspech. Koná sa v 49 štátoch Európy vždy v septembri. Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie záujmu občanov o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu. Jedným z ďalších cieľov je aj posilniť povedomie o kultúrnom dedičstve formou podujatí, ktoré sa organizujú aj pre zahraničných návštevníkov.

Kultúrne dedičstvo Európy je to najdôležitejšie, pričom si to uvedomila už v roku 1992 aj Rada Európy, ktorá prebrala záštitu nad projektom „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“. Počas druhého septembrového víkendu, prebieha v 49 krajinách množstvo aktivít prostredníctvom, ktorých sa približujú hodnoty európskeho kultúrneho dedičstva verejnosti. V projekte majú veľmi dôležité zastúpenie tzv. „dni otvorených dverí“ v pamiatkových objektoch, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť neprístupné.

Aktuálne sa „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“ konajú od 1. do 30. septembra. Tohtoročná téma projektu znie: „Dedičstvo pre všetkých“. Na Slovensku sú počas týchto dní rôzne aktivity, ktoré sú i rôznorodo rozmiestnené po hlavných mestách. V mestskej knižnici v Ilave sa 22. septembra uskutoční workshop, v ktorom  „Majstri ľudovej umeleckej výroby prevedú svoju zručnosť návštevníkom knižnice, poradia začiatočníkom, záujemcom o kreatívnu tvorbu (nemusíte byť registrovaný ako čitateľ v knižnici)“[1]. Pri tejto príležitosti sa uskutoční i oslava 110 výročia nitrianskej synagógy, ktorá sa oslávi formou slávnostného koncertu. Medzi zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú v programe patrí i prednáška Mgr. Kataríny Boledovičovej, PhD., ktorá má názov: „Ako v Trnave v roku 1873 odzvonilo zvoneniu na nočný pokoj“.

Pre verejnosť je i na Slovensku pripravený bohatý program. Práve prostredníctvom takýchto podujatí je možné dozvedieť sa rôzne informácie o histórií života na svete, ale i v daných mestách. Podujatie má za úlohu spájať ľudí a prinútiť ich zamyslieť sa nad tým, že kultúrne dedičstvo nás všetkých spája.

 

Comments are disabled.