Európsky týždeň mobility

Projekt Európskeho týždňa mobility zastrešuje samotná Európska komisia. Tohtoročný názov projektu súvisí s aktuálnym najväčším problémom sveta – pandémiou COVID -19. Európsky týždeň mobility chce poukázať na to, že sa dá cestovať bezpečne aj hromadnou dopravou.[1]

V poslednej dobe je jednou z najhorúcejších tém ekológia a lepšie životné prostredie, pričom sa to netýka len Slovenska, ale obyvateľov celého sveta. Z toho dôvodu sa každoročne koná aj Európsky týždeň mobility, ktorý má za úlohu dostať do povedomia udržateľnejšie a ekologickejšie spôsoby dopravy. Zapojiť sa môže akékoľvek mesto, obec, škola alebo občianske združenie v rámci Európskej únie. Mestá si pri registrácií môžu vybrať čo chcú v rámci týždňa mobility zastrešovať. Pričom ide o možnosti ako organizovanie aktivít, ktoré sa zameriavajú na trvalo udržateľnú mobilitu počas týždňa, realizácia trvalých dopravných opatrení alebo aj usporiadanie „Dňa bez áut“. Ak sa niektorá obec alebo mesto rozhodne splniť všetko naraz v projekte ide o takzvaného „zlatého účastníka Európskeho týždňa mobility“. Ide o účastníkov, ktorí sa môžu uchádzať o ceny „European mobility week“.

Jednými z prvých, ktorí automaticky zareagovali na očakávaný Európsky týždeň mobility boli Železnice Slovenskej republiky. Na svojej internetovej stránke vyzvala ľudí, aby využili napríklad aj cestu hromadnou dopravou poprípade bicyklom. Železnice lákajú ľudí, aby aspoň na tento týždeň vymenili svoje pohodlné autá za vlaky, na ktoré im skrz projekt Európsky týždeň mobility poskytli zľavu vo forme polovičného cestovného vo vlakoch Os a REX.

Na výzvu reagovalo aj mesto Zlaté Moravce, ktoré sa rozhodlo počas dňa bez áut (22. 9. 2021) pre cestovné zadarmo. Všetci obyvatelia ako aj návštevníci mesta majú v tento deň na MHD v Zlatých Moravciach prepravu zadarmo.

Európska únia chce ľudom priblížiť mobilitu a dostať ju do povedomia hocijakými dostupnými projektmi a workshopmi. Na Európsky týždeň mobility nadväzuje aj workshop pre mladých, ktorý sa uskutočnil ešte počas leta. Workshop dostal názov: „Mládež v pohybe“. Súčasťou bola aj panelová diskusia na tému: „Zapojenie mladých ľudí do plánovania mobility a kampaní“. Realizoval sa pre  mladých ľudí vo veku 16-24 rokov. Mladým ľudom poskytli  priestor na diskusiu, v ktorej odzneli myšlienky mladých ľudí a rôzne nápady, ktorými sa dá prispieť k udržateľnosti mestskej mobility.

Európsky týždeň mobility patrí medzi jeden z najúspešnejších projektov EÚ a každoročne sa koná v termíne od 16. do 22. septembra.  Je veľmi dôležité, aby ľudia dostali dôvod na to skúsiť aj ekologickejšie formy prepravy, ktoré pomôžu aj životnému prostrediu. Práve to je jedna z najdôležitejších a zároveň najaktuálnejších tém, pretože doprava je jedným z najrizikovejších faktorov, ktoré prispievajú k znečisteniu. Ak chceme ako občania Európskej únie žiť v čo najčistejšom ovzduší práve ekologické formy dopravy budú v budúcnosti kľúčové.

 

Comments are disabled.