Partnerom projektu EURvoice, ktorého súčasťou je aj Európsky Dialóg sa konečne podarilo osobne stretnúť! Od októbra 2020 sa kvôli pandémii pravidelne vídali len prostredníctvom webkamier. Hlavní členovia riešiteľského tímu projektu sa stretli 10. a 11. septembra 2021 v Cagliari na Sardínii, kde nás hostila partnerská organizácia z Talianska TDM 2000 International. Každú organizáciu reprezentovali dvaja delegáti, ktorí sú od samého začiatku priamo zainteresovaní do tvorby projektových výstupov a manažmentu projektu.

Hlavným účelom stretnutia bolo prediskutovať doterajšiu prácu na projekte ako aj hlavné body súvisiace s aktuálnym stavom projektu a výsledkom jeho predbežného hodnotenia maďarskou národnou agentúrou pre Erasmus+. Zamerali sme sa podrobne na spätnú väzbu k predloženej správe a diskutovali o tom, ako zlepšiť kvalitu riadenia projektu. V neposlednom rade prebehla živá diskusia o disseminácii projektu a niektorých spôsoboch jeho zviditeľnenia od lokálnej až po európsku úroveň.

Následne sme zosumarizovali aktuálny stav prvých dvoch edukačných výstupov, ktorými je IO1- EURvoice online Hub s interaktívnou mapou a možnosťou sieťovania a IO2- séria workshopov a videí. Dohodli sme sa na presnom harmonograme, upresnili zadelenie úloh a naplánovali spustenie IO2. Hlavná časť agendy stretnutia pozostávala z plánovania ďalších výstupov a aktivít projektu, ktoré sa majú realizovať v nadchádzajúcich mesiacoch. Detailne sa v tomto zmysle plánovala najmä najbližšia aktivita, ktorou bude spoločné školenie členov tímu partnerov projektu, ktoré sa uskutoční už o týždeň v gréckych Aténach!

Stretnutie bolo skutočne veľmi efektívne, prínosné a nieslo sa v priateľskom duchu. To hlavne preto, že sme sa nesmierne tešili z toho, že sa konečne vidíme osobne  Z diskusie vzišlo veľa návrhov a nápadov na realizáciu budúcich iniciatív. V októbri začneme s prípravou výstupu IO3 a budeme s vami môcť zdieľať videá a workshopy, ktoré môžete použiť pre prácu s mládežou. Máte sa na čo tešiť!

Partneri projektu:

European Dialogue, Subjective Values Foundation (Hungary), University of Peloponnese , Celje Youth Center, TDM 2000 International, Federation of Children’s and Youth Municipal Councils

Comments are disabled.