Koho hľadáme a na ako dlho?

Hľadáme dvoch dobrovoľníkov od 18 do 30 rokov, ktorí by vycestovali na 6 mesiacov do portugalského hlavného mesta Lisabon, kde by pomáhali hosťujúcej organizácii Bué Fixe pri zabezpečovaní realizácie ich projektov ako aj chodu kancelárie a vybavovanie bežnej agendy.

Kedy je nástup na aktivitu?

Dobrovoľnícka aktivita začína 12.marca 2019 a končí 12. septembra 2019 s možnosťou aj neskoršieho nástupu

Kto je hosťujúca organizácia „Bué Fixe?

Naša partnerská organizácia Bué Fixe sa vo všeobecnosti sústreďuje na pomoc a ochranu záujmov znevýhodnených skupín, najmä afrických prisťahovalcov žijúcich v Portugalsku. Ich cieľovou skupinou je prioritne mládež. Organizácia pôvodne vznikla už v roku 2003 v africkom São Tomé ako iniciatíva vydávajúca mládežnícky časopis. Neskôr svoje pôsobenie presunuli do Lisabonu, kde sa venujú najmä pomoci marginalizovaným mladým prisťahovalcom. Ich hlavnou agendou sú tak témy späté s ľudskými právami, inklúziou, solidaritou a prevenciou pred chorobami. Majú projekty zamerané na vzdelávanie v oblasti prevencie pred sexuálnymi prenosnými chorobami, či tehotenstva dospievajúcich. Realizujú množstvo aktivít na potlačenie nenávistných prejavov a násilia, na podporu sociálnych práv a inklúzie a pod. Bué Fixe je organizáciou, ktorá okrem iného využíva pre oslovenie čo možno najširšej cieľovej skupiny mediálne nástroje. Okrem spomínanej terénnej práce tak rozvíjajú svoju činnosť aj v mediálnom priestore. Vydávajú pravidelne magazín, publikujú vzdelávacie videá na YouTube kde majú svoj kanál a dostávajú pravidelne priestor aj v lokálnej televízii a rádiu. Podobne ako Európsky dialóg, aj Bué Fixe je členskou organizáciou veľkej nemeckej mládežníckej organizácie European Youth Press, ktorá združuje okolo 45 000 mladých žurnalistov a media makers z celej Európy. Organizácia patrí medzi veľmi skúsené a úspešné, pričom má veľa skúseností s dobrovoľníkmi a stážistami, ktorí v minulosti u nich pomáhali. Je to náš dlhoročný veľmi seriózny partner a všetci z organizácie sú veľmi milí, priateľskí a ochotní ľudia.

Aké budú aktivity dobrovoľníkov?

Dvaja dobrovoľníci budú počas svojej služby pomáhať partnerskej organizácii pri zabezpečovaní ich projektov a aktivít. Pôjde tak o kombináciu práce v kancelárii a terénnej práce priamo s cieľovou skupinou organizácie. Výhodou dobrovoľníkov bude, že vzhľadom na veľmi širokú škálu aktivít Bué Fixe, si budú môcť sami nastaviť a vybrať čo ich najviac baví a v akej oblasti chcú svoje kompetencie, zručnosti a vedomosti rozvíjať viac. Bude im samozrejme v prípade záujmu ponechaný aj priestor na  sebarealizáciu a navrhnutie nových aktivít organizácie.

Dobrovoľníci budú okrem iného hosťujúcej organizácii pomáhať zabezpečovať aktivity v rámci dlhodobo rozbehnutých projektov a iniciatív, z ktorých najvýznamnejšie sú najmä „Comconscience“ a Youth Peer Learning to Tackle the Hate Speech“ Cieľom prvého z nich je zvyšovať informovanosť mladých študentov z Amadory o prevencii HIV a druhý z nich je iniciatívou, ktorá usiluje o rozvíjanie činnosti a stratégie na boj proti xenofóbii a rasizmu.

Dobrovoľníci budú zapojení do prípravy a realizácie vzdelávacích workshopov na rôzne témy, ktoré sa týkajú vyššie spomínanej agendy organizácie. Budú sa tiež môcť angažovať a pomôcť vo výrobe vzdelávacích videí, či písaní článkov pre magazín alebo môžu pomáhať so spravovaním ich sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube). Organizácia tiež realizuje viaceré Erasmus+ projekty ako sú napr. mládežnícke výmeny a tréningy, pričom dobrovoľníci im budú pomáhať pri príprave aj takýchto projektov.

Akých dobrovoľníkov hľadáme?

Na projekt chceme nájsť takých dvoch dobrovoľníkov, ktorí majú záujem sa niečo nové priučiť a zlepšiť svoje zručnosti a kompetencie v oblastiach činnosti hosťujúcej organizácie. Hľadáme teda motivovaných dobrovoľníkov, ktorí majú vzťah k pomoci slabším a znevýhodneným skupinám, ľudským právam a médiám. (ideálne kombinácia všetkých troch).

Financovanie projektu

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho zboru solidarity a dvaja dobrovoľníci budú mať počas celého trvaniu projektu zabezpečené ubytovanie, stravu, kartu ma mestskú hromadnú dopravu, letenku na cestu do Portugalska a naspäť domov a dostanú tiež vreckové.

Ako sa prihlásiť?

Záujemcovia o projekt prosím zašlite čo možno najskôr svoje CV a pár viet o tom prečo sa projektu chcete zúčastniť na europskydialog@gmail.com. V prípade viac otázok nás neváhajte kontaktovať na danej adrese, radi zodpovieme všetky otázky.

Comments are disabled.