Európsky Dialóg má za sebou úspešnú mládežnícku výmenu s názvom „Moving ideas forward: Guidance to successful youth organisations“, ktorú mohol zorganizovať na základe finančnej podpory z prostriedkov Erasmus+ prostredníctvom slovenskej národnej agentúry Iuventa. Tento projekt, ktorý sa uskutočnil 14.-21.10.2018 v čiernohorskom prímorskom Sutomore, sme realizovali v spolupráci s hosťujúcou organizáciou Mladiinfo Montenegro, ktorá patrí medzi jednu z najaktívnejších NGOs v Čiernej Hore a je naším dlhoročným partnerom.

Výmeny sa zúčastnilo až 50 participantov, ktorí boli vyslaní jednou z partnerských organizácii projektu. Tými boli European Youth Press (Nemecko), Bué Fixe (Portugalsko), ONAuBiH (Bosna a Hercegovina), Scambieuropei (Taliansko), Cafe Babel (Francúzsko), Manana Center (Arménsko), Third Sector (Bielorusko), Ung Media (Švédsko) a samozrejme Mladiinfo Montenegro (Čierna Hora).

Naším zámerom mládežníckej výmeny bolo spojiť dokopy 50 mladých ľudí, ktorí sú buď priamo zapojení do aktivít mládežníckych organizácii, alebo by v budúcnosti chceli.Hlavným cieľom tak bolo osvojiť si nové poznatky a dobrú prax potrebné pre úspešný chod organizácie ako aj posilniť partnerskú sieť a v jej rámci spoluprácu na medzinárodných projektoch. Sme veľmi šťastní, že sa podarilo dať dokopy partiu skvelých ľudí, ktorí boli počas celého týždňa nesmierne aktívni a podelili sa o svoje skúsenosti, čím dopomohli k tomu, aby bola mládežnícka výmena veľmi úspešná.

Prostredníctvom viacerých workshopov vedených metódami neformálneho vzdelávania, si účastníci osvojili vedomosti a kompetencie v oblasti vypracovávania nových stratégií a návrhov projektov, spojených s fundraisingom i celkovým projektovým manažmentom. Dotkli sme sa však aj tém akými sú líderstvo, motivácia dobrovoľníkov, predstavili sme si novú platformu Európsky zbor solidariy a jej jednotlivé akcie.

workshop workshop 3

Okrem aktivít, ktoré boli určené pre všetkých účastníkov projektu, sa však participanti v prvých dňoch rozdelili do menších pracovných skupín, v rámci ktorých pracovali celý týždeň na jednotlivých výstupov, ktoré na záver prezentovali pred všetkými účastníkmi, pričom tí následne na danú tému  spoločne diskutovali. Boli tak vytvorené nasledovné skupiny: 1) organizačná vízia a stratégia; 2) komunikačná stratégia; 3)  stratégia náboru a motivácie dobrovoľníkov; 4) písanie projektu; 5) stratégia fundraisingu pre organizáciu alebo projekt; 6) Tvorba fotografie a videa na podporu propagácie projektu/ organizácie.

skupina skupina 3

Účastníci mali počas jedného dňa možnosť navštíviť aj dve úspešné neziskové organizácie sídliace v meste Bar, v ktorom sme strávili celý jeden deň. Boli sme pozrieť v sídle charitatívnej organizácie a organizáce, ktorá pomáha mentálne postihnutým ľuďom. Zistili sme tak, ako sa im darí získať financie pre svoje aktivity a tiež s akými problémami sa denne stretávajú. Bolo to veľmi inšpiratívne, nakoľko sme si uvedomili najmä obrovskú výhodu, ktorou disponujú členské štáty EÚ- existencia nespočetného množstva fundraisingových možností.

vylet vylet 2

Počas celého týždňa sme sa okrem vzdelávania v rámci workshopov, snažili účastníkov nabudiť aj rôznymi outdoorovými aktivitami, počas ktorých sme sa lepšie spoznali a zažili sme aj kopec srandy.

hry vonkuvonku

 

Počas viacerých večerov sme mali tiež zaujímavý program ako napríklad „Culturecoffee“, kde každá národný skupina odprezentovala ich krajinu a dala všetkým ochutnať z ich domácich špecialít. V iný večer sme zasa zažili „Fashion Show“, v rámci ktorej sme lepšie spoznali partnerské organizácie projektu a ich aktivity. Jeden z posledných večerov si účastníci pripravili súťaž „Sutomore má talent, kde predviedli úžasné spevácke, či zabávačske schopnosti.

FB_IMG_1539858796189

Na projekte sa zúčastnilo aj viacero dobrovoľníkov Európskeho Dialógu, pre ktorých išlo o prvý Erasmus+ projekt podobného typu. Po mládežníckej výmene sa s nami podelili o svoje pocity a dojmy:

Peťo: „Mládežnícka výmena v Čiernej Hore bola pre mňa výnimočným zážitkom nielen z profesionálneho, ale aj zo spoločenského hľadiska. Počas produktívneho týždňa stráveného v mestečku Sutomore som mal príležitosť stretnúť sa s mladými ľuďmi rôznych národností a kultúr, ktorých spájala spoločná myšlienka dobrovoľníctva a verejnoprospešných projektov zameraných na zlepšenie kvality života v lokálnom prostredí. Vzájomné zdieľanie skúseností a poznatkov s mladými ľuďmi mi pomohlo vniesť nový pohľad a možné riešenia pri vytáraní budúcich projektov, vďaka čomu budem môcť zefektívniť organizačnú štruktúru a aplikovať najnovšie spôsoby financovania malých a stredných projektov prostredníctvom neziskových alebo iných európskych štruktúr.“

Michal: „Mládežnícku výmenu vnímam veľmi pozitívne. Musím povedať že som bol prekvapený koľko nových ľudí som stretol a spoznal, s niektorými z nich som dodnes v kontakte. Z výmeny som si priniesol poznatky písania, financovania projektov, spoznal som fungovanie ďalších zahraničných NGOviek ako aj životnú kultúru krajín ktoré sa výmeny zúčastnili. Celkovo výmenu hodnotím veľmi dobre, a som vďačný že som sa jej mohol zúčastniť.“

Simona: „Projekt Čiernej Hore dal dokopy partiu úžasných ľudí z 10 rôznych krajín. Pracovali sme spoločne počas rôznych interaktívnych aktivít na viacerých úlohách zameraných na písanie projektov a manažment  ako aj na riešenie existujúcich či potenciálnych problémov a výziev ktorým čelia naše organizácie. Všetko sme sa snažili pochopiť a naučiť prostredníctvom zdieľania špecifických skúseností jednotlivých účastníkov s rôznych kultúrnym zázemím a s rozdielnymi pracovnými podmienkami. Bol to jednoducho týždeň plný slnka, nových vedomostí a kreatívnej tímovej práce.“

prostredie FB_IMG_1540051196273

 

Comments are disabled.